Informace o chovu prasat

Farmáři jdou rovnou na izolaci  (Týden 25)
Dalším tématem, které je často skloňováno a kterému byla na kongresu EPP věnována velká pozornost, je antibiotická rezistence. Na jedné straně je třeba říci, že mnohdy jsou antibiotika v moderních chovech nadužívána a že racionalizace jejich užití je velmi potřebná doknce i pro samotné chovatele. Snaha o snižování rezistence různých patogenů by měla v první řadě být důležitá pro samotné chovatele. Ti přicházejí se svými prasaty do kontaktu nejvíce a případné odolné nemoci by tak v první řadě měly ohrožovat je.
Číst dál ...

Chovatelé prasat hledali odpověď na otázky dneška  (Týden 25)
Současnost je pro všechny zemědělce, a pro chovatele prasat obzvlášť, dobou mnoha výzev. Hledání cest a odpovědí byl věnován právě uplynulý kongres Evropského spolku chovatelů prasat v bavorském Landshutu. Mezi nejdůležitějšími diskutovanými otázkami byly změny struktury trhu související s šířením afrického moru prasat a požadavky přinášenými tlakem spotřebitelů na ochranu životního prostředí.
Číst dál ...

Získávání pracovníků z Ukrajiny  (Týden 21)
V dubnu letošního roku se z iniciativy ministra zemědělství konalo jednání s ministerstvy, která se podílejí na projektu „Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví z Ukrajiny“. Důvodem tohoto jednání bylo získat náměty, jak co nejvíce urychlit procedurální postupy související s vyřizováním žádostí českých firem o ukrajinské pracovníky, jejichž potřeba v poslední době vzrůstá.
Číst dál ...

Skupiny prasnic již od odstavu?  (Týden 17)
Stres, který plyne z míchání prasnic ve skupinách, negativně ovlivňuje reprodukční užitkovost ale dokonce i welfare. Proto jsou prasnice dnes chovány nejčastěji tak, že jsou drženy od odstavu do 4 týdnů po připuštění v individuálních kotcích. Ty by je měly ochránit před agresí ostatních prasnic v době zahnizďování vajíčka. Tlak na welfare se ale stupňuje a je třeba hledat alternativní cesty. V podstatě existují tři možné způsoby vytváření skupin: bezprostředně po odstavu, běžný způsob vytváření skupin 4 týdny po připuštění a kombinace obou - po odstavu je vytvořena na několik dní skupina, aby se zvířata seznámila a poté jsou přesunuta do individuálních kotců.
Číst dál ...

Odolnost mikroorganismů stoupá  (Týden 15)
Státní veterinární správa zveřejnila na svých webových stránkách (https://www.svscr.cz...) zprávu o rezistencích některých patogenů vůči antibiotikům. Pro prasata jsou mezi sledované patogeny zařazeny Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Escherichia coli, Streptococcus suis a Staphylocuccus hyicus.
Číst dál ...

Načti další zprávy