Informace o chovu prasat

Stavy prasat

V České republice jsou stavy prasat evidovány hned dvěma způsoby. Český statistický úřad provádí třikrát ročně sčítání zvířat a zároveň s tím zjišťuje i některé produkční údaje.

Ústřední evidence

Kromě Českého statistického úřadu jsou k dispozici ještě data z Ústřední evidence. Do ní jsou povinni zasílat chovatelé údaje o stavech prasnic a stavech prasat celkem každý měsíc.
Data z posledních tří měsíců jsou vzhledem k opožděným hlášením a dosud nedořešeným chybám velmi nepřesná. Na základě dlouhodobého vývoje proto SCHP odhaduje v těchto třech měsících vývoj stavů. Je však třeba brát v úvahu, že jde pouze o odhad a nikoli přesná čísla.

Průzkum Evropské komise  (Týden 42, rok 2020)
Vztahy mezi podniky v potravinovém řetězci jsou velmi problematické. Celá řada zemí je začala regulovat po svém, a proto před více než rokem přijaly Evropský parlament a Rada směrnici (EU) 2019/633 o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci. Ta dává za úkol členským státům, aby regulovaly některé nejčastější problematické praktiky (dlouhá doba splatnosti, jednostranné změny smluv a podobně). Aby Komise mohla posoudit účinnost opatření přijatých členskými státy v souvislosti s touto směrnicí, bude provádět každoroční průzkumy. Prvním z nich je dotazník, který, nyní zveřejnilo DG AGRI.
Číst dál ...

V Německu povolí porážky i v neděli a ve svátek  (Týden 42, rok 2020)
Porážky u našich západních sousedů stále trpí výpadky způsobenými šířením COVID 19 na jatkách. Poslední obětí jsou jatka ve Wiedmarku, která patří do skupiny Tönnies. V průběhu týdne byla ukončena porážka na těchto jatkách a po několika dnech i bourání masa a nové otevření jatek se předpokládá až 3. listopadu.
Číst dál ...

Anestezii selat zaplatí stát  (Týden 41, rok 2020)
V Německu budou smět chovatelé od 1. ledna 2021 kastrovat selata pouze s anestezií. Povinnost byla již jednou odložena, protože původně měla platit od počátku letošního roku. Po rozsáhlé kritice, která se okolo povinnosti strhla, rozhodl parlament o odložení povinnosti a také o nutnosti zajistit takové programy, které by chovatelům umožnily připravit se na tyto nové povinnosti.
Číst dál ...

Další zpřísnění welfare v Německu  (Týden 39, rok 2020)
V červnu letošního roku prošel německým parlamentem zákon na ochranu zvířat proti týrání, o kterém jsme referovali v článku http://www.schpcm.cz.... Novela stanovila některé velmi přísné povinnosti pro chovatele prasat. Mimo jiné připouští pouze krátkodobé ustájení v individuálních kotcích v době připouštění. Po zbytek času musí být prasnice ve skupinovém ustájení. Původním záměrem bylo také stanovit minimální velikost plochy porodního kotce. V konečném znění zákona se však tato podmínka omylem neobjevila.
Číst dál ...

Členské země v hledáčku komise  (Týden 39, rok 2020)
Audit Evropské komise zkoumal v celé řadě členských zemí přístup k problému okusování ocásků. Mise se zaměřily především na kroky, které země udělaly pro snížení četnosti okusování ocásků u prasat. Podle takzvaného nařízení o prasatech (120/2008) jsou totiž členské země povinny přijmout opatření, která ve výsledku povedou ke zlepšení situace v této oblasti.
Číst dál ...

Načti další zprávy