Informace o chovu prasat

Emisní faktory se konečně změnily  (Týden 8)
Po dlouhém vyjednávání se Svazu chovatelů prasat podařilo prosadit úpravu emisních faktorů amoniaku pro prasata. Po vydání nových závěrů o BAT v loňském roce se totiž prakticky všechny chovy, podléhající povinnosti provádět integrovanou prevenci a omezování znečištění (IPPC), dostaly do situace, kdy nesplňovaly podmínky provozu. Hrozily jim tak tvrdé postihy, nutnost výrazně investovat do nových technologií či dokonce uzavření provozů.
Číst dál ...

Zamořená oblast se mírně zvětšuje  (Týden 8)
Ačkoli je, z pohledu šíření afrického moru prasat, poměrně klid, došlo k rozšíření zamořené oblasti. Důvodem je nález pozitivních zvířat na konci roku v oblasti mimo ohradníky. Na jihu totiž vysoce riziková oblast přímo hraničila s oblastí intenzivního odlovu . Rozšíření zamořené zóny tak vytváří i v této oblasti ochranné pásmo, které by mělo bránit případnému rozšíření onemocnění mimo vysoce rizikovou oblast [http://www.svscr.cz/wp-content/files/zvirata/Mapa-KU-AMP-2018-02-20.pdf].
Číst dál ...

Veterináři našli neznámé maso z dovozu  (Týden 7)
Veterinární lékaři Státní veterinární správy (SVS) ze Středočeského kraje odhalili na základě spolupráce s Policií ČR na dálnici D8 poblíž Prahy přepravu většího množství surovin živočišného původu. Přepravované maso, vnitřnosti a krev nebyly nikterak označeny. Cizí státní příslušník, který zásilku přepravoval, nebyl navíc schopen při kontrole předložit jakékoliv doklady o původu přepravovaných živočišných produktů, ani o příjemci zásilky. Na základě těchto zjištění rozhodli veterinární inspektoři na místě o likvidaci celé zásilky o hmotnosti 1,2 tuny. SVS přivolala vozidlo asanačního podniku, které zásilku odvezlo k bezpečné likvidaci ve svém zařízení. S přepravcem bude zahájeno správní řízení o pokutě. Za uvádění potravin neznámého původu, které představují riziko pro zdraví spotřebitelů, na trh umožňuje zákon o potravinách dozorovým orgánům udělit sankci až ve výši 50 milionů korun.
Číst dál ...

Skoro dva měsíce bez záchytu moru  (Týden 7)
Pozornost všech chovatelů prasat je už od loňského července upřena ke zlínskému okresu a k africkému moru prasat (AMP). Prakticky půl roku přicházely informace o stále nových a nových pozitivních nálezech. Těsně před koncem roku navíc všechny vystrašily nálezy mimo oblast omezenou ohradníky. Naštěstí se až dosud jednalo o nálezy poslední.
Číst dál ...

Dánský program v zásadních problémech  (Týden 6)
Na konci loňského roku se DanAvl, oficiální plemenná kniha prasat a hlavní dodavatel dánské genetiky v rozhodl změnit strukturu a po několika letech se vrátit k názvu DanBred. Nezanedbatelná část chovatelů se ale rozhodla, že nové podmínky nechtějí přijmout a rozvázala s DanAvl smlouvy. Okolo společnosti Breeders of Denmark (BoD) se rychle zformovala skupina, která hodlá stejně jako DanBred dál fungovat jako prodejce plemenných prasat. Je v ní sdruženo 42 % chovatelů z nichž někteří jsou velmi dobře známí a dlouhodobě patřili mezi nejlepší v Dánsku.
Číst dál ...

Načti další zprávy