Informace o chovu prasat

Užití antibiotik se snižuje  (Týden 42)
Veterináři i humánní lékaři varují, že svět může přijít o antibiotika. Ve vývoji je jen několik málo molekul a rezistence neustále rostou. Proto jsou i ve sféře chovu hospodářských zvířat antibiotika čím dál ostřeji sledována a jsou zaváděna nová a nová opatření, která by mohla pomoci se snížením dávek antimikrobik. O tom, že snaha je korunována alespoň částečným úspěchem vypovídá fakt, že spotřeba antibiotik v Evropě klesá.
Číst dál ...

Čerstvá krev pro bioplynové stanice  (Týden 41)
Obnovitelné zdroje energie se nepravidelně střídají na vlně popularity, v závislosti na dotačních podporách. Bioplynky byly nahrazeny solárními panely, ale brzy se možná dočkají dalšího zvýšení popularity. Dnešní bioplynové stanice (BPS), ať už postavené na zpracování kukuřice, nebo biologických odpadů, jsou postaveny na produkci elektrické energie, kterou vyrábí kogenerační jednotka. Její účinnost je ale poměrně malá. Dosahuje maximálně 40%. Další rozvoj technologií ale otevírá možnost změny systému.
Číst dál ...

Podzimní konference se blíží  (Týden 39)
Pravidelná podzimní konference chovatelů prasat si již našla své místo v kalendáři velké části chovatelů. Její další ročník se bude konat 12. listopadu v hotelu Akademie Naháč a hlavním tématem bude "Chov prasat 2020 - příležitosti a hrozby". V době, kdy africký mor prasat překresluje mapu zahraničního obchodu s vepřovým masem, není možné toto téma vynechat.
Číst dál ...

Komoditní rada jednala o stavu sektoru  (Týden 39)
V polovině minulého týdne se sešla komoditní rada pro vepřové maso. Největší část jednání se týkala stavu celého sektoru a dotačních podpor, které do něho putují. Jedním z bodů, kterým byla věnována velká pozornost, byly dotace na ozdravování. Jejich rozpočet, schválený Evropskou komisí v době notifikace celého programu, neumožňuje plnou výplatu v obou zbývajících letech. Ačkoli je momentální cena poměrně dobrá, prodávali chovatelé prasata polovinu dotačního roku (z pohledu dotaci na ozdravování) hluboko pod náklady. Proto komoditní rada doporučila, aby Svaz žádal o maximální plnění v letošním roce bez ohledu na nutné krácení v roce 2020.
Číst dál ...

Podnákladové ceny stále trápí obchod s potravinami  (Týden 35)
Experti uvádějí, že prodej za podnákladové či podnákupní ceny se týká zhruba pěti procent veškerého sortimentu. „Jedná se zpravidla o základní komodity jako máslo, mléko, cukr či mouka. Velké řetězce dotovanou cenou nalákají zákazníka na tento konkrétní produkt, přitom ale výrazněji zdraží ostatní sortiment, který jim vzniklou ztrátu kompenzuje,“ uvedl předseda maloobchodního družstva CBA Roman Mazák. Celý nákup tak nejenže není levnější, ale navíc spotřebitelům škodí i jinak. Vinou nereálně nízkých cen nejen ztrácí přehled o reálné hodnotě zboží, ale také se kloní k potravinám nižší kvality.
Číst dál ...

Načti další zprávy