Informace o chovu prasat

Učitelé se učili  (Týden 48)
Pracovní síla je dnes jedním z velmi ožehavých problémů všude a v zemědělství a chovu prasat obzvlášť. Svaz chovatelů prasat se proto rozhodl spolupracovat se středními odbornými školami a připravit pro učitele odborných předmětů seminář, který by jim představil nové trendy v chovu prasat. Seminář byl zrealizován ve spolupráci s Asociací škol venkovského prostoru, která sdružuje zemědělské a veterinární školy.
Číst dál ...

Konference Chov prasat 2020 byla "vyprodaná"  (Týden 47)
Hotel Akademie Naháč opět po roce ovládli chovatelé prasat. Konal se zde totiž další ročník pravidelné konference o chovu prasat, který navštívilo více než 160 lidí. Ceny jatečných prasat napovídají, že by nejbližší budoucnost mohla být poměrně optimistická. Proto se hned první přednáška věnovala tématu dopadu afrického moru prasat na trh s jatečnými prasaty a dalšího vývoje cen. Pro Evropu vyznělo toto hodnocení velmi pozitivně za jednoho jediného, zato zásadního předpokladu - africký mor prasat se nesmí rozšířit do hlavních exportních zemí.
Číst dál ...

Kritickým bodem je zřejmě mléko  (Týden 47)
Rostoucí počet selat ve vrhu jde ruku v ruce s nižší porodní váhou a většími problémy s nevyrovnaností selat. Konečným výsledkem je pak buď mnohem větší pracovní náročnost (a vyšší náklady) nebo vysoké ztráty sajících selat. Cesty jsou různé - selekce na vyšší vyrovnanost vrhu, vyšší porodní váhy nebo vyšší mléčnost prasnice. Právě poslední zmíněný problém se dostává do centra pozornosti šlechtitelů.
Číst dál ...

Export do Hongkongu se může rozběhnout  (Týden 47)
Po tříletém usilovném jednání a závěrečné inspekci v českých provozovnách vydalo hongkongské Centrum pro potravinovou bezpečnost dne 4. listopadu 2019 souhlas s dovozem českého chlazeného a zmrazeného vepřového masa do tohoto městského státu. Souhlas se týká dovozu jatečných upravených těl, jejich částí a vnitřností bez množstevního omezení.
Číst dál ...

Nová hlášení do ústřední vidence zatím váznou  (Týden 45)
Podle novely vyhlášky o označování zvířat by měl být v ústřední evidenci hlášen odsun na přechodné hospodářství. Na portálu farmáře (PF) však systém, který umožňuje hlášení dočasných hospodářství zatím nebyl zprovozněn. Chovatelé, kteří zasílají hlášení o stavech zvířat prostřednictvím portálu farmáře (ať už vedou registr prasat přímo na PF nebo nahrávají elektronické hlášení prostřednictvím PF) tak musí ještě v hlášeních za říjen a listopad použít kód 73, tak, jak tomu bylo dosud.
Číst dál ...

Načti další zprávy