CzePig > Šlechtění

Šlechtění je soubor opatření vedoucí ke zlepšování užitkových vlastností zvířat. Uskutečňuje se na bázi selekce ve šlechtitelských chovech. Šlechtitelské chovy CzePig jsou kvalitativně členěny na nukleové chovy (vyšší nároky na dosahované výsledky a na ukazatele zajišťující co nejobjektivnější odhad plemenné hodnoty) a rezervní šlechtitelské chovy.

Šlechtí se přednostně selekcí uvnitř populací, import genů z cizích populací je prováděn ke zlepšení znaků a zajištění minimální příbuznosti v populacích. Pro urychlení pokroku reprodukce byly u mateřských plemen ČBU a ČL vytvořeny speciální subpopulace, tzv. superplodné linie prasnic s vynikajícími výsledky reprodukce, které jsou přednostně využívány pro produkci plemenných kanečků a prasniček.

Níže jsou uvedeny základní informace o šlechtitelském programu CzePig.


přístupné pouze registrovaným uživatelům PKONLINE.

verze 1.0.0.5 26.1.2015     © Svaz chovatelů prasat