Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů

správcem, kterým je Svaz chovatelů prasat, z.s., Bavorská 856/14, 15500 Praha 5, info@schpcm.cz.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem správy Vašeho uživatelského účtu a k řízení přístupu do webové aplikace PKONLINE SCHP. Pro tento účel zpracováváme: titul, jméno a příjmení, e-mail, telefonní kontakt a doručovací adresu. Osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

Přihlášením do aplikace PKONLINE SCHP vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas můžete odvolat písemným podáním doručeným na adresu správce nebo e-mailem na výše uvedenou e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje můžete aktualizovat ve Správa aplikace - Uživatelé - Správa vlastního uživatelského účtu.

S pozdravem správci aplikace SCHP.