Africký mor prasat


Africký mor prasat ohrožuje Česko prakticky ze všech stran. Počty divočáků nelezených v na pomezí západního polska a Německa dosahují dohromady 5000 kusů a nejbližší jsou jen 40 kilometrů od našich hranic. Na východě je situace také velmi komplikovaná. Prakticky celá východní polovina Slovenska patří do oblastí, které jsou morem nějak postižené - buď jde o oblasti s výskytem u divokých prasat, domácích prasat nebo o ochranné zóny, které sousedí s ohnisky.

Jak je Česko připraveno na případný průnik moru? Jaká opatření jsou připravována pro tento případ? A především: jak se před morem bránit? Na to vše dostanete odpovědi na webináři pořádaném Svazem chovatelů prasat. Přinesou Vám je MVDr. Petr Šatrán (SVS ČR) a Martin Chudý, DVM (Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky).

Protože je největším roznašečem moru zcela jistě člověk, je biosecurity tím nejdůležitějším, co je možno dělat. Jak vypadá biologická bezpečnost dovedená do nejmenších detailů vysvětlí a ukáže Ing. Pavel Kerber, ředitel jednoho ze špičkových chovů u nás.

Pro registraci na webinář prosím vyplňte e-mailové adresy účastníků. Webinář je zdarma. Proto postačí vyplnit jen podnik a zaregistrovat e-mailové adresy, na které budou bezprostředně před vlastním webinářem zaslány odkazy s připojením k vlastnímu webináři.

Registrační formulář

Podnik
Pokud hodláte přihlásit víc účastníků, vyplňe další e-mailové adresy v tabulce. Povinné je vyplnění alespoň jedné.
Pokud vyplníte víc adres, bude na každou z nich zaslán e-mail s přístupem k webináři.

Emailové adresy pro registraci­:

Datum: