Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Číslo 588      Týden 30     Rok 2020    
Poslat příteli         Zdarma přihlást k odběru

Čekání na vzestup cen

Situace na evropském trhu se uklidnila. Již podruhé v řadě se německá vyhlášená cena nezměnila a jatečná prasata se tak budou dál prodávat za 1,47 € kg/JUT za tepla. Nezměněná zůstává i cena v Dánsku, kde dál platí 10,50 Dkk/kg (1,41€). Celý trh je ale stále velmi neurovnaný. Na burzách nedocházelo v minulém týdnu k žádným výraznějším změnám, jen ve Španělsku a Polsku cena ještě klesala a naopak v Itálii rostla. Všichni čekají na znovuotevření jatek a věří, že potom dojde k růstu cen.

U nás se jatečná prasata ve 29 týdnu prodávala za 38 Kč/kg. To je téměř o dvě koruny méně než v týdnu předcházejícím. Projevil se tak efekt poklesu cen v zahraničí. Jatečná prasata se tak znovu prodávají levněji, než jsou výrobní náklady. Při srovnání s loňským rokem ztrácí ve 29 týdnu téměř sedm korun a jen díky velkému náskoku z počátku roku je průměr stále ještě poměrně slušných 44,50 Kč/kg.

Uklidnění v zahraničí s sebou nese i stabilizaci u nás. Část jatek nechává cenu beze změny, ale v některých případech dochází k dalšímu poklesu. Kostelecké uzeniny i Jatka Český Brod budou dál platit za prasata 39 Kč/kg. K dalšímu snížení však dochází na Jatkách v Blovicích, kde se cena snižuje na 37 Kč/kg a Moravská jatka udržují cenu na 36 Kč.

-JS-

inzertní banner
Trouw Nutrition - Natal

Tönnies znovu v provozu

Na konci minulého týdne začal zkušební provoz jatek v Rhedě-Wiedenbrücku. Předcházelo tomu expertní šetření a nastavení velmi přísných pravidel. Patří mezi ně mimo jiné i povinné vzdálenosti mezi pracovníky nejméně 1,5 metru, závěsy mezi pracovišti, oddělení pracovních čet, denní měření teploty a dvakrát týdně vyšetření na koronavirus.

Při zavedení všech těchto opatření byl zahájen pokusný provoz, v jehož rámci může být poraženo a zpracováno maximálně 10 000 prasat. Do práce tak nastoupilo více než 2 700 zaměstnanců. Po skončení zkušebního provozu bude vyhodnocen jeho průběh a teprve v případě, že se ukáže provoz jako bezpečný, bude umožněno opětovné plné spuštění jatek.

Z pohledu chovatelů prasat je to velmi důležitý moment, protože právě výpadek porážkových kapacit způsobil poslední propad cen před třemi týdny. Obnovení provozu by tak mělo přispět k oživení trhu s jatečnými prasaty.

Zdroj: https://www.rheda-wiedenbrueck.de

Od příštího roku dotace na ozdravení ve staro-novém

Dotační programy na repopulaci stád prasat a ozdravování od PRRS a salmonelózy byly notifikovány jen do letošního roku. Program, který by je měl nahradit již byl notifikován a v současné době probíhají poslední práce na přípravě zásad pro dotace na příští rok, ve kterých bude detailně popsán.

Nový program 8.F.d., který nahradí 8.F.b, bude velmi podobný jako ten současný. Jedinou významnější změnou je rozšíření možnosti započítat i náklady na činnosti DDD, které si prováděl chovatel svépomocí. O konkrétním způsobu prokazování těchto nákladů stále probíhají jednání. Pro žadatele, kteří budou chtít postupovat stejně jako dosud se změní jen velmi málo.

Jednou z příjemnějších změn je fakt, že se způsob podávání žádostí vrací do "starých kolejí". Je zrušena předběžná žádost a ta běžná bude podávána, tak jako dříve, až na konci dotačního období, spolu s doklady prokazujícími vynaložené náklady. Horší zprávou je, že dotační program 8.F.a. (repopulace stád prasnic) zaniká. Požadavky v tomto dotačním titulu však byly takřka zanedbatelné a zvýšení finančního rámce u nového programu by mělo ukončení repopulací vynahradit.

Zdroj: SZIF

inzertní banner
Distribuce léčiv ČMSCH

Rusko zvažuje možnost zkrmování potravin

V dolní komoře ruského parlamentu je k projednání připraven zákon, který by výrobcům krmiv pro zvířata umožňoval využití prošlých potravin. Podle důvovové zprávy, která je k zákonu připojena je každoročně v Rusku vyhozeno 17 milionů tun prošlých potravin, které většinou končí na skládkách.

Zpracování takových potravin by mohlo být výhodné jak pro průmysl, který by získal zdroj levných surovin, ale také pro životní prostředí. Rozklad potravin na skládkách je v Rusku zodpovědný za produkci 2,4 milionu tun metanu. Návrh zákona vítají jak zástupci supermarketů, tak i zemědělci, kteří by na něm mohli profitovat. Krmivářské společnosti jsou však mnohem zdrženlivější. V tomto okamžiku zvažují možnosti, jak potraviny zapracovat. Otázkou totiž není primárně bezpečnost krmiv s prošlými potravinami, ale dodržení požadavků na konstatní složení krmných směsí. Zákon, pokud bude schválen, tak bude jen začátkem dlouhé cesty k rutinnímu využití prošlých potravin v krmivářském průmyslu.

Zdroj: AllAboutFeed.com

Žně jsou stále na začátku

Oproti minulému roku 2019 je letos znát výrazně znatelný pomalejší průběh sklizňových prací. Jde však spíše o návrat k normálu. Extrémně suché a teplé roky totiž sklizeň urychlovaly. Letošní žně tak jsou v podstatě na samém začátku. Ke 20. 7. 2020 je sklizeno 6,31 % ploch základních obilovin. Postup sklizně i v letošním roce vykazuje značné lokální rozdíly. Nejpomaleji probíhají žně v Karlovarském kraji, kde je zatím sklizeno pouze 0,6 % ploch obilovin, zatímco v sousedním Plzeňském kraji postupuje sklizeň naopak nejrychleji a posekáno je 9,4 % ploch obilovin.

Nejdále ze všech obilovin je sklizeň ozimého ječmene. Ta se blíží do své třetí čtvrtiny (je sklizeno 61,3 % ploch), a z dosavadních výsledků lze odvozovat, že by letošní výnosy (tedy mnohem podstatnější informace než rychlost sklizně) měly být lepší než v loňském roce: 6,19 t/ha oproti 5,87 t/ha ve stejném období v roce 2019.

Sklizeň pšenice je na úplném začátku. Posekáno je pouhé 1% ploch a je proto příliš brzy na jakékoli vyhodnocení.

Zdroj: MZe

Ekonomika


Vývoj ceny v ČR
Graf cen


Ceny pro 30 týden
Německo 1,47 
Dánsko 10,50 Dkk
Více zahraničních cen...


Ceny obilovin na burzách
Pšenice krmná (NYSE) 4828 Kč/t
Sojový šrot (CME) 5954 Kč/t
Kukuřice (NYSE) 4574 Kč/t

Kurs 26,265 Kč

Partneři Vepřovinek

 
Tekro - víc než výživa
 
Alltechnology
 
DeHeus
 
Addicoo - Fortisorb
 
Partneři národního šlechtitelského
 
 
Zpracováno SCHP 6.srpna.2020
www.schpcm.cz
info@schpcm.cz