Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Číslo 360      Týden 15     Rok 2019    
Poslat příteli         Zdarma přihlást k odběru

Cena dál roste

Rychlý růst cen v Německu se sice zpomalil, ale neskončil. Proti minulému týdnu se ve středu cena posunula o 3 centy na 1,73 €/kg JUT za tepla. Všeobecně se mluví o tom, že hlavním důvodem je export do Číny. To je však jen jedna část pravdy. Tou druhou je nabídka jatečných prasat - za prvních 14 týdnů letošního roku bylo v Německu poraženo o 3,3% prasat méně, než ve stejném období roku 2018.

Růst pokračoval i v dalších zemích EU. Tentokrát již nebyla ani jediná, kde by vývoj nebyl pozitivní. Nejnižší růst (1 cent) zaznamenala Francie. Všechny ostatní země zvýšily ceny o 5 až 9 centů.

Rychlý růst cen jatečných prasat se konečně dostavil i k nám. Za poslední dva týdny poskočila průměrná realizační cena ve třídách SEU o více než dvě koruny. Ve čtrnáctém týdnu dostávali chovatelé v průměru 37,58 Kč/kg JUT a v týdnu právě uplynulém cena dál stoupala, i když konečné průměry dosud nejsou známé. Zvýšení znamená, že cena překročila nejen loňskou cenu, ale dokonce i průměr z posledních tří let.

Pro příští týden vyhlašují Kostelecké uzeniny i Jatka Český Brod shodně 41 Kč/kg. Na západ od Prahy (jatka Příbram a Blovice) se bude příští týden cena odvíjet od vyhlášených 40 Kč/kg JUT za studena.

-JS-

inzertní banner
Trouw Nutrition - Natal

Kurzy k drobným veterinárním zákonům

Již více než rok platí novela veterinárního zákona, která poměrně zásadním způsobem změnila pohled na možnost provádění některých veterinárních zákroků. Chovatel si podle ní může část odborných úkonů, které byly dosud vyhrazeny pouze veterinářům a veterinárním technikům, provádět sám. Přesný seznam úkonů najdete v letáku SVS http://www.svscr.cz/....

Aby si chovatel mohl tyto zákroky provádět sám, musí absolvovat desetihodinové školení, které organizuje Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Ačkoli novela zákona platí již od února 2018, proběhlo zatím pouze jedno školení. Následující dva termíny (29.4. a 25.6.) jsou již beznadějně obsazeny. To ukazuje velký zájem chovatelů o školení. Nejbližší volný termín je tak až 30.9.

Zájemci o účast na školení se musí hlásit on-line na stránkách VFU https://www.vfu.cz/s....

Zdroj: VFU

Odolnost mikroorganismů stoupá

Státní veterinární správa zveřejnila na svých webových stránkách (https://www.svscr.cz...) zprávu o rezistencích některých patogenů vůči antibiotikům. Pro prasata jsou mezi sledované patogeny zařazeny Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Escherichia coli, Streptococcus suis a Staphylocuccus hyicus.

Z výsledků za rok 2018 plyne, že stav je velmi podobný jako v roce předcházejícím. Změny jsou většinou jen malé, ale bohužel prakticky všechny směrem k větší rezistenci. Příkladem může být E. coli. Ve vzorcích bylo zjištěno 148 kmenů této bakterie a v roce 2017 byla přibližně polovina z nich rezistentní k ampicilinu, tetracyklinu, amoxicilinu a 40% rezistentních k doxyciklinu (+10% intermediárních). V roce 2018 už bylo rezistentních k ampicilinu a tetracyklinu téměř 60% kmenů a o 10% se posunula rezistence i u doxyciklinu.

U Escherichie coli jsou rezistence nejproblematičtější. Existují však i u ostatních patogenů. U actinobacila pleuropneumoniae je jen 20% kmenů citlivých na spektinomicin. Zde je vidět zvýšení citlivosti, protože v předchozím roce to bylo jen 7%. Citlivost naopak klesla u ampicilinu (z 80 na 60%). Pastereula multocida už prakticky není citlivá na tiamulin a v případě streptococu suis se situace prakticky nezměnila. Nadpoloviční většina kmenů je rezistentní vůči tildiprosinu, tetracyklinu, tilmikosinu, tulathromicinu a doxyciklinu. Situace je tedy velmi komplikovaná a v budoucnu plánované vykazování užití antibiotik je nutností.

Zdroj: SVS

inzertní banner
ČMSCH - prodej léčiv

AMP se stává celosvětovou metlou chovu prasat

Virus afrického moru prasat mění obraz současného celosvětového chovu prasat. Jeho šíření v Číně je dobře známé a jeho důsledky v podobě zvyšování poptávky po prasatech můžeme sledovat i u nás. V Asii se však nedaří zabránit dalšímu rozrůstání zasažené oblasti. Po Číně ohlásilo pozitivní nálezy Mongolsko a Veitnam. Ani to však není konečný výčet, protože nově byl mor nalezen i v Kambodži.

I v Evropě je situace komplikovaná. V Maďarsku bylo jen v průběhu března nalezeno více než 200 pozitivních kadáverů divočáků. Zásadním problémem je přístupnost terénu, protože oblast je kopcovitá a hustě zalesněná. Velmi nepříznivou zprávou je, že leží velmi blízko ke slovenským hranicícm.

Také v Belgii se nedaří problémy zvládnout, i když březen přinesl alespoň o něco pozitivnější vývoj. Zatímco v předchozích měsících se počet nalezených nakažených kadáverů zvyšoval o více než 200 zvířat měsíčně, v březnu to bylo "pouhých" 92 kusů.

Ve Spojených státech je obava ze zavlečení AMP tak velká, že byla zrušena největší výstava chovu prasat World Pork Expo, kterou každoročně navštěvuje 20 tisíc návštěvníků.

Zdroj: OIE

Ekonomika


Vývoj ceny v ČR
Graf cen


Ceny pro 15 týden
Německo 1,73 
Dánsko 10,30 Dkk
Více zahraničních cen...


Ceny obilovin na burzách
Pšenice krmná (NYSE) 4888 Kč/t
Sojový šrot (CME) 6345 Kč/t
Kukuřice (NYSE) 4340 Kč/t

Kurs 25,605 Kč

Partneři Vepřovinek

 
České vepřové
 
České vepřové
 
Partneři národního šlechtitelského
 
České zemědělství
 
 
Zpracováno SCHP 26.dubna.2019
www.schpcm.cz
info@schpcm.cz