Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Číslo 456      Týden 33     Rok 2017    
Poslat příteli         Zdarma přihlást k odběru

Konec prázdnin ve znamení stability

Vyhlášená cena jatečných prasat v Německu zůstává stále beze změny. Základ tedy bude i v příštím týdnu na 1,70€/kg JUT za tepla. Podle hlášení obdobného tomu, jaké provádí SZIF a z něhož Svaz čerpá data pro informace o cenách na našem trhu, se v minulém týdnu vyplácelo ve třídě S podle jednotlivých spolkových zemí od 1,75 pod 1,79 €/kg a ve třídě E 1,70-1,76 €/kg. Objem porážek stále zůstává mírně pod úrovní loňského roku. Dokonce i snahy velkých jatek o prosazení nižší ceny byly eliminovány. Veškerá jatka respektují bez výhrad vyhlášenou cenu a prasata jsou odbývána naprosto plynule.

Ceny u nás, stejně tak jako ve zbytku Evropy, se podle německého vzoru zklidnily. Pohyb není prakticky žádný a stejně tomu bude na našem trhu i v tomto týdnu - všechna jatka vyhlašují ceny na stejné úrovni (44 Kč/kg, KU 44,50 kč/kg).
-JS-

inzertní banner
Biofaktory - Lifestart

Prasata v oblasti zamořené morem mají zůstat co nejvíc v klidu

Kolem kritické oblasti, ve které se již našlo 86 pozitivních uhynulých divočáků je vybudován pás pachovývh ohradníků, v místech s očekávanou možnou migrací černé zvěře se staví elektrický ohradník a byly ponechány některé plochy nesklizené. To vše by mělo vést k tomu, že divoká prasata zůstanou v zamořeném území a nebudou mít snahu se stěhovat jinam a šířit tak mor. Na podporu těchto opatření byl zakázán vstup vstup veřejnosti do lesů a změněna trasa Barum Rally tak, aby nikde nezasahovala do zamořené oblasti, ani nevedla přímo po jejím okraji.

V oblasti s intenzivním odlovem bylo dosud uloveno 1530 divokých prasat. Nejvyšší odstřel byl zaznamenán v okresech Kroměříž (379) a Uherské Hradiště (303). U žádného z odstřelených kusů v oblasti s intenzivním odlovem nebyl AMP zjištěn. Stejný byl výsledek i v zelené oblasti - tedy té části okresu Zlín, kde nebyla žádná pozitivní prasata nalezena. Tam bylo zastřeleno 33 divočáků a rozbory ani u jednoho z nich nepotvrdili africký mor prasat.
Zdroj: NCTN

Mor proniká i do velkých farem - opatrnost upadá

Dosud se postiženým zemím EU (Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko) poměrně dobře dařilo držet africký mor prasat mezi divočáky nebo v záhumenkových hospodářstvích. Výskyt na větší produkční farmě byl výjimkou. Zdá se, že už to neplatí. Jen v posledních týdnech ohlásilo Lotyšsko největší ohnisko - chov čítající více než 23 tisíc prasat a bezprotředně po tom byla nákaza zjištěna i v Litvě v chovu se šesti tisíci prasat.

Jaký je důvod průniku moru na farmy není jasné. Možné ale je, že na vině je únava a stereoptyp. Hlavní obranou před AMP je, jak bylo mnohokrát řečeno, biosecurity chovu. Toto jedno slovo se ale skládá ze spousty drobností (a většinou dlužno dodat pro personál nepříliš příjemných), které je nutno dodržovat. Protože v pobaltských státech se africký mor šíří již třetím rokem, je pravděpodobné, že prvotní fáze strachu a s tím spojeného pečlivého dodržování všech zásad již pominula. Člověk si rychle zvyká na nebezpečí, které nevidí a spolu s tím může polevit i ostražitost. Neexistují žádné důkazy, jak se mor do velkých chovů dostal a zřejmě se ani nikdy neobjeví, chyby v biosecurity jsou ale jedním z poměrně pravděpodobných vysvětlení. Důležité proto je nastavit i v našich takové kontrolní mechanismy, aby ani časem nedošlo k poklesu ochrany chovu.
Zdroj: PigProgress

inzertní banner
ČMSCH - prodej léčiv

Počet prasat v EU pomalu roste

Po všeobecném snižování stavů prasat (a především prasnic) v letech 2015 a 2016 se vývoj obrací. Bezpochyby je to důsledek vysoké ceny jatečných prasat v posledních 12 měsících. Na trhu je zatím stále znát nižší nabídka jatečných prasat, která vychází z nižšího počtu prasnic. Jejich stavy však již několik měsíců postupně rostou a ve druhém pololetí je očekáváno, že se zvýší i počet jatečných prasat.

Dánsko, jako největší exportér vepřového masa, informovalo o tom, že při červnovém sčítání bylo zjištěno, že celkový počet prasat vzrostl o 1% a významný podíl na tom měl předeším zvýšení stavů prasnic o 1%. Do budoucna je však podstatné, že se výrazně snížila brakace prasnic (-4%) a zároveň se zvýšil počet zapuštěných prasniček (+2%).

O tom, že změna trendu není úplnou novinkou svědčí i to, že již nyní byl evidován vyšší počet selat (+3%) i počet mladých výkrmových prasat do 50 kg (+2%). Jedinou kategorií, u níž stále ještě docházelo k poklesu jsou jatečná prasata nad 50 kg (-2%). Velmi podobná situace panuje i v dalších zemích EU. Druhé pololetí letošního roku proto zřejmě nebude tak optimistické, jako to první. Nabídka jatečných prasat bude vyšší, ceny obilovin také a již nyní přicházejí informace o zpomalení exportu do Číny.
Zdroj: ThePigSite

Kauza fipronil ukazuje problémy v kontrole potravin

Evropská komise vyšetřuje případ kontaminovaných vajec ve snaze zjistit, zda belgické úřady nezanedbaly svou povinnost informovat členské země EU o nákaze vajec zakázaným pesticidem.

Nebezpečná vajíčka odhalil na konci července nizozemský Úřad pro bezpečnost potravin (NVWA). Vajíčka byla kontaminovaná fipronilem, který se používá k likvidaci vší, klíšťat a blech. Podle Světové zdravotnické organizace je mírně toxický, ve větším množství ale může být nebezpečný pro děti. Ovlivňuje například fungování jater, ledvin a štítné žlázy.

Belgické úřady připouštějí, že problému s fipronilem si byly vědomy již na začátku června. Informaci ale dále nešířily kvůli obavám, že jde o podvod. Své evropské partnery tak Belgie upozornila až 20. července. Celou šíři problému ale ukazuje prohlášení belgického ministra zemědělství, který řekl, že Nizozemsko o kontaminaci vědělo již v listopadu loňského roku. „Žádné oficiální upozornění jsme ze strany Nizozemska neobdrželi,“ uvedl ministr.

Jedná se o další ukázku toho, jak je systém rychlého varování pro potraviny (RASFF) nefunkční. Německý ministr v tomto případě mluvil dokonce přímo o kriminálním činu.
Zdroj: Euractive.cz

Ekonomika


Vývoj ceny v ČR
Graf cen


Ceny pro 33 týden
Německo 1,70 
Dánsko 11,00 Dkk
Více zahraničních cen...


Ceny obilovin na burzách
Pšenice krmná (NYSE) 4097 Kč/t
Sojový šrot (CME) 5976 Kč/t
Kukuřice (NYSE) 4270 Kč/t

Kurs 26,155 Kč

Partneři Vepřovinek

 
Tekro
 
České vepřové
 
Partneři národního šlechtitelského
 
České zemědělství
 
 
Zpracováno SCHP 24.srpna.2017
www.schpcm.cz
info@schpcm.cz