Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Číslo 453      Týden 28     Rok 2017    
Poslat příteli         Zdarma přihlást k odběru

Cena na začátku prázdnin překvapivě klesla

Změny v nákupu potravin o prázdninách, pohyb turistů a zpomalení vývozu do Číny se projevilo výrazně sníženým zájmem jatek o prasata a to samozřejmě vyvolalo velký tlak na cenu. Pěticentové snížení německé vyhlášené ceny z minulého týdne je následováno dalším sestupem - tentokrát o 6 centů. Podobný vývoj je i v dalších zemích střední a severní Evropy. Přesuny turistů do dovolenkových destinací ale zároveň podporují zájem o maso v jižní Evropě. Dál tak trvá poměrně ostré severo-jižní rozdělení.

I u nás se cena snižovala. Dva dny svátků se projevily na objemu porážek prasat v minulém týdnu. Spolu s nejistotou okolo AMP a poklesem cen u sousedů se to projevilo mírným poklesem ceny. V průměru se za prasata ve třídách SEU platilo 45,91 Kč/kg, tedy o 26 haléřů méně, než o týden dříve.

Další pokles je ale bohužel takřka jistý. Kostelecké uzeniny totiž pro příští týden vyhlašují cenu 44,50 Kč/kg a ostatní jatka 44 Kč/kg. Jedinou výjimkou v tomto směru je jižní Morava, kde se cena drží na 45 Kč/kg.
-JS-

inzertní banner
Biofaktory - Lifestart

Veterinární správa zpřísňuje podmínky v infikovaném území

Africký mor prasat se mezi divokými prasaty dál šíří, i když prostorově zůstává stále omezen na území přibližně 5 x 5 kilometrů. Počet nálezů pozitivních uhynulých prasat dosáhl již 30 kusů a další kadávery ještě nejsou vyšetřeny.

V zamořené oblasti vyhlásila státní veterinární správa nová přísnější pravidla. Po soupisu všech prasat (včetně těch záhumenkových) následuje vyhlášení pravidel, která musí chovatelé dodržovat:
a) bezpečné a spolehlivé vyloučení jakýkoliv kontaktů s divokými prasaty,
b) chov v ustájovacím místě bez výběhu,
c) nezkrmování zelené píce,
d) nepodestýlání slámou,
e) k ošetřovaní prasete používat výhradně vyčleněný pracovní oděv a pracovní obuv
Chovatelé, kteří tyto odmínky nejsou schopni dodržet musí svá prasata do 31.7. porazit.

Zároveň je připravován pokyn k intenzivnímu lovu divokých prasat v oblastech okolo zamořené oblasti, tak, aby se vytvořilo bezpečnostní pásmo. Veškeré infrormace včetně znění mimořádných veterinárních opatření najdete na stránkách SVS https://www.svscr.cz...
Zdroj: SVS

Cesty přenosu afrického moru prasat

Jednou z hlavních starostí chovatelů prasat je momentálně snaha zajistit, aby mor nepronikl do komerčních chovů. Biologická ochrana je zcela jistě nezbytností. Existuje však celá řada otázek, které je třeba pro dokonalou ochranu stáda zodpovědět. Takovými otázkami jsou obiloviny použité v krmných směsích nebo například sláma.

V současné době právě probíhají žně a spoustu divokých prasat je možné nalézt na obilných polích. Mohou infikovaná prasata způsobit problémy právě prostřednictvím obilovin? Rozhodně největším nebezpečím je sláma. Při stlaní slámou je třeba zajistit, aby byla uskladněna tak, aby k ní divoká zvířata neměla přístup a nemohla ji infikovat v průběhu skladování. Riziko z využití slámy infikované ještě před žněmi nebo těsne po nich je však velmi malé. Přežívání viru ve slinách nebo ve výkalech infikovaných zvířat je uváděno na úrovni necelého měsíce. Rostlinné zbytky pak pro virus nepředstavují vhodnou živnou půdu. Po období alespoň 1 měsíce skladování bez přístupu zvířat by tedy měla být sláma bezpečná. Přesto je v infikovaných oblastech doporučeno slámu zaorávat a v žádném případě ji nepoužívat v chovech prasat.

Ještě jednodušší je situace v případě krmiv. Vzhledem k tomu, že se krmné směsi nevyrábějí z čerstvého obilí, je měsíční lhůta bez problémů dodržena. Navíc jsou obiloviny míchány a ošetřovány, takže se pravděpodobnost zavlečení moru touto cestou rovná prakticky nule.
Zdroj: Národní centrum tlumení AMP

inzertní banner
ČMSCH - prodej léčiv

Žně začaly, výnosy jsou nejisté

V Česku začala sklizeň obilí. Zemědělci zatím posekali pouhého 2,5 procenta ploch, ale výnos již nyní ukazuje, že sklizeň bude výrazně horší. Agrární komora odhaduje, že letos bude nejnižší sklizeň za posledních pět let.

"Stav porostů je stejně jako v loňském roce ovlivněn počasím. V posledních měsících bylo ve většině oblastí zaznamenáno významné sucho a hlavně na lehčích půdách byly částečně poškozeny porosty. V posledních dnech se nicméně na území ČR vyskytovaly četné přívalové deště často doprovázené silným krupobitím," uvedlo ministerstvo.

Odhad letošní sklizně základních obilovin je srovnatelný s desetiletým průměrem, ale je o 3,2 procenta nižší než průměr sklizní za posledních pět let a v porovnání s loňským rokem bude nižší dokonce o 10,1%. Celková osevní plocha základních obilovin 1,262 milionu hektarů zůstala téměř na stejné úrovni jako v předcházejícím roce. Kvůli špatnému přezimování a častějším přesevům se ale snížila výměra ozimých obilovin a rozšířila se výměra jařin, tedy pšenice jarní, ječmene jarního a ovsa. Klimatické extrémy způsobily, že mezi okresy budou velké rozdíly.
Zdroj: MZe

Pomůže Trump evropským chovatelům prasat?

Politika izolacionismu a protekcionismu, kterou razí nový prezident Spojených států amerických, by mohla pomoci evropským zemědělcům. V posledních týdnech se, díky vysokým cenám prasat v EU, poměrně rychle zvyšovala konkurence na čínském trhu a objem vývozu z USA se zvětšoval na úkor EU.

Obchodní vztahy mezi USA a Čínou jsou velmi široké a Trumpova administrativa nyní zvažuje zavedení ochrany trhu Spojených států před dovozem oceli a hliníku. Pokud by k takovému kroku skutečně došlo, mohly by se poměry poměrně výrazně změnit. Dá se předpokládat, že by na takový krok čínská strana reagovala a jednou z možných obětí takového kroku je zemědělský export USA. Prakticky všichni zemědělci, jejich organizace a organizace výrobců potravin se proto snaží zabránit takovému rozhodnutí.

Pokud by však skutečně vstoupilo v platnost omezení dovozu oceli a hliníku do USA, mohlo by to zásadním způsobem změnit poměry v konkurenci na trzích zemí, které ocel a hliník vyvážejí. Pozice evropských chovatelů prasat by se výrazně vylepšila.
Zdroj: GlobalMeatNews.com

Ekonomika


Vývoj ceny v ČR
Graf cen


Ceny pro 28 týden
Německo 1,70 
Dánsko 11,30 Dkk
Více zahraničních cen...


Ceny obilovin na burzách
Pšenice krmná (NYSE) 4418 Kč/t
Sojový šrot (CME) 6621 Kč/t
Kukuřice (NYSE) 4452 Kč/t

Kurs 26,075 Kč

Partneři Vepřovinek

 
Tekro
 
České vepřové
 
Partneři národního šlechtitelského
 
České zemědělství
 
 
Zpracováno SCHP 28.července.2017
www.schpcm.cz
info@schpcm.cz