Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Číslo 495      Týden 28     Rok 2018    
Poslat příteli         Zdarma přihlást k odběru

Letní spánek cen pokračuje

Prázdniny prozatím nepřinesly prakticky žádnou změnu. Ačkoli obvykle tato doba znamená vyšší poptávku po vepřovém, ale již měsíc jsou změny na trhu v celé EU jen kosmetické. Tuto situaci potvrzuje vyhlášená cena v Německu, kde bude i pro následujících sedm dní platit 1,44 €/kg i zastavení poklesu ceny v Dánsku. Mírné oživení se objevuje, tak jak je v létě obvyklé, v zemích jižní Evropy, kde je spotřeba podpořena turistickým ruchem. Rozdíl ale není nijak významný.

Stejně se vyvíjí situace i na našich jatkách. Změna ceny byla jen nepatrná a prasata ve třídách SEU byla prodávána za 36,26 Kč/kg. Ačkoli se rozdíl cen mezi letoškem a loňskem mírně snižuje, zůstává stále na úrovni osmi korun. Stejný vývoj se očekává i v příštím týdnu, protože všechna jatka nechala cenu beze změn.

Na porážkách se v posledním týdnu výrazně podepsaly svátky a výpadek porážkových dní. Porovnání porážek od počátku roku však ukazuje, že na referenčních trzích bylo poraženo o 4% prasat více.

-JS-

inzertní banner
Biofaktory - Lifestart

Mor v Rumunsku se rychle rozšířil

Přibližně ve stejnou dobu jako se objevil africký mor prasat u nás, oznámilo první výskyt i Rumunsko. Zasaženou oblastí byl region Satu Mare poblíž hranice s Maďarskem a Ukrajinou. V letošním roce pak Rumunsko ohlásilo i první nález AMP u prasete divokého (29. 5. 2018) ve stejné oblasti. V posledních dnech se ale situace velmi rychle změnila. Od 10. 6. 2018 se africký mor prasat rozšířil o 195 ohnisek v regionu Tulcea.

Na počátku července byla nákaza potvrzena dokonce v chovu s téměř 44 tisíci prasaty. Varující je navíc to, že u tohoto velkého komerčního chovu byl AMP zjištěn až na základě vyšetření na jatkách, kde byla prasat poražena, a ne na základě masivních úhynů v chovu.

Od začátku roku bylo v České republice přijato 100 tun vepřového masa z Rumunska. V červnu to byly dvě zásilky (44,5 tuny) mražených ořezů, které stále ještě mohou být na českém trhu, a za červenec zatím nemá SVS nahlášený žádný dovoz.

„Už rok se snažíme zlikvidovat africký mor prasat divokých na Zlínsku - je to skutečně naše nejvyšší priorita. Proto SVS bude nyní vepřovému masu z Rumunska věnovat zvýšenou pozornost a zásilky budou vyšetřovány na přítomnost DNA viru afrického moru prasat,“ sdělil ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Zdroj: SVS

Genovou manipulací proti PRRS

Již přibližně před rokem jsme informovali o tom, že jedna z ekonomicky velmi významných nemocí prasat, respirační a reprodukční syndrom (PRRS), by mohla být řešena pomocí genové manipulace. Vědci se pokusili z genomu zárodečných buněk prasat odstranit gen, který je zodpovědný za tvoření bílkoviny zvané CD163. Ta je místem, na něž se v organismu virus PRRS váže.

Nyní procházejí reálným testem zvířata, která touto genovou úpravou prošla. Dosavadní výsledky ukazují, že teoretický předpoklad skutečně funguje. Přestože byla pokusná zvířata záměrně vystavena viru, zůstala zdravá. V tomto okamžiku byla testována pouze jedním z kmenů a další pokusy tedy musí následovat, ale první výsledky jsou velmi slibné.

Pokud bude výsledek potvrzen, nic nebude bránit chovatelům v USA aby začali geneticky upravená zvířata chovat. Odolnost by totiž měla být geneticky fixována a pokud oba rodiče nebudou tvořit bílkovinu CD163, měli by být i jejich potomci odolní vůči PRRS.

Chovatelé v EU jsou v mnohem složitějším postavení, než jejich zámořští konkurenti. U potravinových zvířat nejsou jakékoli genové manipulace povoleny a metoda CRISPR, jež byla k "vystřižení" genu použita je na jejich pomezí. Věc tak není vůbec legislativně jasná. Velmi podstatný je i velmi konzervativní postoj velké části evropských spotřebitelů.

Zdroj: idnes.cz

inzertní banner
ČMSCH - prodej léčiv

Obchodní válka se stupňuje

Již od března je vepřové maso, které je do Číny dováženo z USA, zatíženo dvacetipětiprocentním clem. Jde o reakci na uvalení cla na ocel a hliník dovážené do USA. Zdá se ale, že tím rozepře není zdaleka ukončena. Minulý týden čínská strana oznámila, že odvetná opatření výrazně rozšíří. Hodlá zahrnout 545 nových produktů pod cla ve výši 25%. To by znamenalo, že celně znevýhodněno by bylo 40% veškerého vývozu z USA do Číny.

Pro chovatele prasat je významné, že zároveň bylo oznámeno, že clo na vepřové maso by se mohlo zvýšit až na 62%. Před počátkem obchodní války to bylo jen 12%. Chovatelé prasat žádají ukončení obchodního sporu, protože už dnes, při celním tarifu na úrovni 25% způsobuje ztrátu 18 dolarů na každém praseti. Za celý rok je odhadováno že ztráta způsobená cly bude tvořit více než 2 mil. dolarů. Pokud by se clo zvedlo na avizovaných 62%, celá situace by se pro americké chovatele ještě mnohonásobně zhoršila. Na druhé straně chovatelé z Evropy by mohli na celé záležitosti profitovat.

Zdroj: GlobalMeatNews.com

Ekonomika


Vývoj ceny v ČR
Graf cen


Ceny pro 28 týden
Německo 1,44 
Dánsko 8,50 Dkk
Více zahraničních cen...


Ceny obilovin na burzách
Pšenice krmná (NYSE) 4906 Kč/t
Sojový šrot (CME) 6657 Kč/t
Kukuřice (NYSE) 4393 Kč/t

Kurs 25,920 Kč

Partneři Vepřovinek

 
České vepřové
 
Partneři národního šlechtitelského
 
České zemědělství
 
 
Zpracováno SCHP 19.července.2018
www.schpcm.cz
info@schpcm.cz