Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Číslo 363      Týden 20     Rok 2019    
Poslat příteli         Zdarma přihlást k odběru

Prostor pro růst ceny je stále velký

Růst ceny se u nás zpomalil. V minulém týdnu se cena zvýšila v průměru "jen" o 18 haléřů. Chovatelé tedy dostávali za prasata ve třídách SEU 41,28 Kč/kg. To je výrazně méně, než ve všech okolních zemích. Průměrná cena v EU se pohybovala v minulém týdnu již okolo 45 Kč.

Dá se navíc předpokládat, že zvýšení vyhlášené ceny v Německu, která se ve středu posunula na 1,80 €/kg JUT (po přepočtu 47,30 Kč/kg JUT za studena), napomůže dalšímu zvyšování i v ostatních zemích EU. Zvýšení ceny zřejmě, vedle trvající velké poptávky z Číny, pomohlo i to, že minuly týdny se svátky, které snižovaly počet porážkových dnů.

Výrazný posun ceny na Jatkách Český Brod v minulém týdnu (+2 Kč) zřejmě zapůsobil jako vzor pro ostatní. Pro příští týden se k ceně 44 Kč/kg, kterou jatka Český Brod nabízí, připojily i Kostelecké uzeniny, jatka Jičín a moravská jatka. Přesto ve srovnání se zahraničím zůstává další prostor pro posun ceny.

-JS-

inzertní banner
Trouw Nutrition - Natal

Vedení Svazu se nezměnilo

V rámci výstavy Animal Tech proběhla na brněnském výstavišti valná hromada Svazu chovatelů prasat. Vedle tradiční zprávy předsedy o práci v uplynulém roce a představení plánů a záměrů pro ten příští se letos konaly i volby do předsednictva a revizní komise.

Zdá se, že členská základna byla s prací předsednictva spokojena, protože nastala jen jedna kosmetická změna - zástupce Agrofertu Ing. Pavel Kerber byl nahrazen jiným zástupcem tohoto holdingu, Ing. Petrem Coufalem. Na krátkém zasedání nově zvoleného předsednictva byl zvolen předseda a místopředseda svazu. Jsou jimi opět Ing. Josef Luka a Ing. Jaroslav Hajda. Veškerou dokumentaci valné hromady včetně zápisu volební komise najdete, jakmile budou dokumenty ověřeny, na webových stránkách Svazu.

V referátu předsedy byl zmíněn i manuál k dotačním titulům 8.F., o němž Svaz momentálně velmi intenzivně jedná s MZe. Již dnes je jasné, že na základě zjištění NKÚ bude muset v dotačním titulu dojít k některým změnám, které přinesou potřebu důkladnějšího dokumentování. Pozitivem však je, že se to bude týkat až příštího dotačního roku.

Jakmile bude známo přesné znění manuálu a povinností, které z něho chovatelům vyplývají, bude Svaz své členy informovat.

Zdroj: SCHP

Co zabíjí selata?

Jako jedna z nejčastějších příčin úhynu selat bývají uváděny průjmy. A to jak v době sání, tak zejména po odstavu. Skutečnou příčinou úhynu však nebývá většinou průjem sám, ale ztráta tekutin, která je s ním spojená.

Když se objeví sele s průjmem, chovatel ho většinou okamžitě léčí. Často však bývá podceněno doplňování solí, které sele při průjmu ztratí. Týká se to především sodíku, draslíku a uhličitanů. Dnes existují poměrně spolehlivá řešení, jak tomuto problému předejít. Vedle léčby samotné (např. antibiotiky) je třeba zajistit náhradu ztracené tekutiny a solí. Použití elektrolytů je v takovém případě takřka nenahraditelné. Na trhu je jich dostupná celá řada a obvykle jsou k dispozici ve formě prášků rozpouštěných ve vodě.

Ačkoli je podávání elektrolytů nákladem navíc, může výrazně pomoci při snižování úhynů selat.

Zdroj: ThePigSite

inzertní banner
ČMSCH - prodej léčiv

Další země nezvládá AMP

Po Číně, kde se nedaří zvládnout šíření viru afrického moru prasat, přicházejí podobné zprávy z další asijské země, z Vietnamu. Nákaza se podle informací místních úřadů rozšířila prakticky po celém území Vietnamu. Záchyty jsou dokonce i z nejjižnějších provincií, které jsou nejdál od hranic s nakaženými zeměmi. Veterináři, kteří kvůli AMP zemi navštívili, uvedli, že rychlé šíření není žádným překvapením. Někteří chovatelé totiž vyhazují uhynulá prasata do řeky.

Vietnam sice není z pohledu chovu prasat příliš známý. Chová ale přibližně 30 milionů prasat. To je podobné množství jako v celém Německu. Místní úřady uvádějí, že jen v průběhu posledních týdnů bylo ve Vietnamu poraženo 1,2 milionu kusů. Ministr zemědělství dokonce prohlásil, že jde o nejničivější a nejdražší nákazu, která kdy živočišnou výrobu ve Vietnamu postihla.

Počet poražených prasat napovídá, že by se Vietnam mohl postavit do řady zemí, které na celosvětovém trhu s vepřovým masem hledají potenciální dodavatele.

Zdroj: PigProgress

Ekonomika


Vývoj ceny v ČR
Graf cen


Ceny pro 20 týden
Německo 1,80 
Dánsko 11,10 Dkk
Více zahraničních cen...


Ceny obilovin na burzách
Pšenice krmná (NYSE) 4512 Kč/t
Sojový šrot (CME) 6268 Kč/t
Kukuřice (NYSE) 4210 Kč/t

Kurs 25,750 Kč

Partneři Vepřovinek

 
České vepřové
 
České vepřové
 
Partneři národního šlechtitelského
 
České zemědělství
 
 
Zpracováno SCHP 19.května.2019
www.schpcm.cz
info@schpcm.cz