Chybovost klesá, kontrol ubude

Chovatelé prasat si často stěžují na velkou frekvenci kontrol dotačního systému na dobré životní podmínky zvířat. Ta byla v minulých letech způsobena poměrně velkým počtem chyb. Prasata jsou totiž posuzována dohromady s ostatními druhy a především chybovost skotu způsobila výrazné zvýšení povinného kontrolního podílu.

Ten je za normálních okolností nastaven na 5% žadatelů. V roce 2017 však muselo být kvůli velkému počtu problémů u záměn suchostojných krav zkontrolováno 15% žadatelů. "Pro letošek se podíl kontrolovaných snižuje na polovinu a věříme, že se příští rok dostaneme až na základní úroveň 5%", uvedl na jednání mezi SZIF a SCHP náměstek fondu Ing. Vopava.

SZIF také na základě žádosti Svazu připravil analýzu chyb. Z ní vyplynulo, že porušení welfare bylo velmi výjimečné. Drtivá většina chyb spočívala v problémech s evidencí. Buď nebyla vedena vůbec, nebo byla neúplná. Přesné náležitosti spolu s nezávazným vzorem evidence najdete v letáku, který k DŽPZ vydala státní veterinární správa. (http://www.schpcm.cz...).

Že chovatel, který žádá o dotace na dobré životní podmínky prasat, musí dodržovat opatření tohoto dotačního titulu je celkem jasné. Je ale třeba si uvědomit, že zároveň musí chovatel na celém hospodářství dodržovat veškeré minimální standardy vyplývající ze zákona na ochranu zvířat.