Jednotná žádost za humny

Už brzy se otevře pro zemědělce možnost podávat jednotnou žádost o dotace. Od úterý 9. dubna se otevře možnost jejího předávání na státní zemědělský a intervenční fond. V letošním roce je v jednotné žádosti respektive v dotačních programech, které se v ní soustřeďují, několik změn. Platební agentura organizuje 67 seminářů, které proběhnou po celé České republice. Jejich seznam a termíny najdete na https://www.szif.cz/....

Pro chovatele prasat je nejpodstatnější úpravou změna retenčního období, které slouží pro stanovení počtu VDJ způsobilých pro poskytnutí dotace. Dochází k jeho sjednocení pro všechna podopatření Welfare. Toto období začíná od 1. června a končí stejně jako závazek, tedy posledním únorovým dnem. Zásadní změnu to tedy znamená především pro opatření pro odložení prvního připuštění prasniček. Jejich počet nebude brán za celý rok, ale jen za retenční období. Odpovídajícím způsobem však byla změněna i sazba, takže by nemělo dojít k žádnému snížení celkové výplaty.

Zdroj: SZIF