Odolnost mikroorganismů stoupá

Státní veterinární správa zveřejnila na svých webových stránkách (https://www.svscr.cz...) zprávu o rezistencích některých patogenů vůči antibiotikům. Pro prasata jsou mezi sledované patogeny zařazeny Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Escherichia coli, Streptococcus suis a Staphylocuccus hyicus.

Z výsledků za rok 2018 plyne, že stav je velmi podobný jako v roce předcházejícím. Změny jsou většinou jen malé, ale bohužel prakticky všechny směrem k větší rezistenci. Příkladem může být E. coli. Ve vzorcích bylo zjištěno 148 kmenů této bakterie a v roce 2017 byla přibližně polovina z nich rezistentní k ampicilinu, tetracyklinu, amoxicilinu a 40% rezistentních k doxyciklinu (+10% intermediárních). V roce 2018 už bylo rezistentních k ampicilinu a tetracyklinu téměř 60% kmenů a o 10% se posunula rezistence i u doxyciklinu.

U Escherichie coli jsou rezistence nejproblematičtější. Existují však i u ostatních patogenů. U actinobacila pleuropneumoniae je jen 20% kmenů citlivých na spektinomicin. Zde je vidět zvýšení citlivosti, protože v předchozím roce to bylo jen 7%. Citlivost naopak klesla u ampicilinu (z 80 na 60%). Pastereula multocida už prakticky není citlivá na tiamulin a v případě streptococu suis se situace prakticky nezměnila. Nadpoloviční většina kmenů je rezistentní vůči tildiprosinu, tetracyklinu, tilmikosinu, tulathromicinu a doxyciklinu. Situace je tedy velmi komplikovaná a v budoucnu plánované vykazování užití antibiotik je nutností.

Zdroj: SVS