Získávání pracovníků z Ukrajiny

V dubnu letošního roku se z iniciativy ministra zemědělství konalo jednání s ministerstvy, která se podílejí na projektu „Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví z Ukrajiny“. Důvodem tohoto jednání bylo získat náměty, jak co nejvíce urychlit procedurální postupy související s vyřizováním žádostí českých firem o ukrajinské pracovníky, jejichž potřeba v poslední době vzrůstá.

Z tohoto jednání zároveň byly vytipovány možnosti, kterých mohou zaměstnavatelé již nyní využít pro zkrácení lhůt v procesu přijímání pracovníků z Ukrajiny. Informace najdete v dokumentu http://eagri.cz/publ....

Ačkoli jsou zahraniční pracovníci pro zemědělství velmi potřební, je v chovech prasat třeba dbát velmi úzkostlivé biosecurity. V zemích, odkud přicházejí ,se často vyskytuje africký mor prasat. Management farem tak musí zajistit, aby se žádné potraviny, které by s sebou mohli přivézt, nedostali do chovů.

Zdroj: MZe