Sazby pro dotace jsou jasné

Konec roku se blíží a s ním i výplaty dotací z národního rozpočtu. Pro chovatele jsou, tak jako obvykle, nejdůležitější dotace na ozdravování chovů (dotační tituly 8.F.).

Bohužel letos nebude vyplacena plná částka, o kterou chovatelé žádali, ale dojde ke krácení. U dotací na repopulaci chovů prasnic i u dotací na ozdravení předvýkrmů selat bude krácení shodně na úrovni 86,67 %. Vzhledem k rozpočtovým pravidlům se chovatelé mohou těšit, že jim peníze z těchto dotačních titulů doputují na účet ještě před Vánocemi, nejpozději pak před koncem roku.

Krácení dotací je důsledkem vyšších požadavků ze strany chovatelů a nedostatku prostředků na straně Ministerstva zemědělství. Celkový objem financí vyčleněný pro takzvanou nákazovou pokladnu byl totiž o 150 milionů Kč nižší než v loňském roce a zároveň chovatelé prasat požádali o rekordních 824 milionů korun. Při krácení na úroveň 86,67 % budou výplaty v podstatě přesně na úrovni limitu pro dotace na ozdravování, který byl při notifikaci schválen ve výši 720 mil. Kč.

Zdroj: MZe