Kulhání nesouvisí s váhou

Doporučená obrátkovost stáda je dlouhodobě doporučována přibližně na úrovni 40-50 %. V posledních letech se však velmi často dostává nad 50 %. Více než 20 % prasnic, které jsou zařazeny do reprodukce, se nedočká druhého oprasení. To má samozřejmě velký vliv na ekonomiku chovů.

Nejčastějším důvodem pro vyřazení zapuštěných prasniček i prasnic na první paritě jsou jednoznačně problémy s končetinami. Ekonomický rozměr problému navíc zdůrazňuje to, že ztráty nejsou tvořeny jen vyřazenými zvířaty, ale i snížením užitkovosti u "kulhavých" zvířat, která vyřazena nejsou. Ztráty jsou vyčíslovány na 2-3000 Kč na každou prasnici s poruchou pohybového aparátu.

Za důležité faktory při vzniku problémů s končetinami bývá považována výživa, technologie chovu, genotyp a vysoké přírůstky. Protože rychlý růst je z jiného pohledu žádoucí, byla zpracována analýza, která měla odhalit, jak se vyhnout "kulhavosti" a přitom udržet vysoký růstový potenciál. Překvapivě se ale ukázalo, že rychlost růstu nemá na vznik problémů pohybového aparátu žádný vliv. Osteochondróza (onemocnění chrupavky uvnitř kloubů), která způsobuje velkou část problémů, vzniká ve věku okolo 10-12 týdnů bez ohledu na hmotnost a přírůstky.

Zdroj: pig333.com