PGRLF zahájí další kolo programů Investiční a Provozní úvěry

Příjem žádostí v rámci 6. kola programů Investiční a Provozní úvěry bude zahájen 2. ledna 2018 v 7:30. Pravidla obou programů se mění: zvyšuje se podpora rozšiřuje se okruh možných žadatelů.

Program investiční nebo provozní úvěry je nově určen pro všechny zemědělské prvovýrobce, zpracovatele zemědělských produktů, podnikatele z řad zpracovatelů dřeva, vlastníků lesa a obce, které se zabývají odpovídajícími činnostmi z oblasti lesního hospodářství a zpracování dřeva. Začínajícím podnikatelům, kteří nepůsobí v dané oblasti podnikání déle než 24 měsíců, může být poskytnuta podpora v režimu de minimis (max. 15 000 EUR) až do výše 80 % z celkové výše poskytnutého úvěru (ostatní žadatelé až 50 % z celkové výše poskytnutého úvěru).

Upravené znění pravidel bude k dispozici na internetových stránkách (http://www.pgrlf.cz) v sekci Ke stažení. Žádost je i nadále možné podávat pouze elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách PGRLF. Fond upozorňuje na možnost žádost vyplnit již před zahájením příjmu žádostí s tím, že vyplněný formulář je nutné odeslat po otevření příjmu žádostí. Elektronický příjem je popsán v Příručce pro podání žádosti. V případě úspěšného podání obdrží žadatel potvrzovací e-mail, ve kterém bude uvedeno datum podání žádosti a pořadí, v jakém byla žádost přijata. Maximální počet žádostí v šestém kole je limitován na 250 v součtu u obou programů.

Zdroj: PGRLF