Univerzity se snaží pomoci

Již dříve informovaly všechny tři univerzity, které se zabývají zemědělstvím, že v době, kdy je problém se zajišťováním sezónních pracovníků, zprostředkují zemědělským podnikům možnost nabídnout práci svým studentům. Všechny se proto spojily s Ministerstvem zemědělství a vyzvali studenty, aby se zapojili do prací v zemědělském, potravinářském a lesnickém sektoru.

„Zemědělský, potravinářský ani lesnický průmysl nemůže ani v době celorepublikové karantény pozastavit svou činnost. Příroda se karanténě přizpůsobit nemůže. Vyzýváme tak naše studenty, aby nabídli svou sílu a vypomohli tam, kde je třeba,“ uvedl rektor ČZU profesor Petr Sklenička.

Společně připravili portál, který by měl tuto funkci plnit. Zemědělci na něj mohou vkládat své požadavky na pracovní síly a studenti na druhé straně si mohou z těchto nabídek vybírat. Ačkoli je největší poptávka očekávána u sezónních prací v rostlinné výrobě, mohou své požadavky vkládat i podniky, které potřebují výpomoc v živočišné výrobě. Portál najdet na: http://www.schpcm.cz....

Zdroj: ČZU, JČU, MZLU