Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Číslo 596      Týden 39     Rok 2020    
Poslat příteli         Zdarma přihlást k odběru

Chvilka klidu na trhu a mírný optimismus pro budoucnost

Prozatímní stabilizace trhu byla potvrzena. I pro příští týden platí v Německu cena 1,27 €/kg JUT. Stejný vývoj má i cena v Dánsku. Velmi podobně na tom byl v uplynulém týdnu i celý evropský trh. Ve většině zemí se cena bezprostředně po záchytu AMP v Německu propadla. Nyní však všichni vyčkávají, jaký bude další vývoj.

Analýza Rabobank nabádá v dlouhodobém výhledu k mírnému optimismu. Banka odhaduje, že by dopady nemusely být tak tvrdé, jak se všichni původně obávali. Optimismus se opírá především o to, že proniknutí nákazy do Německa nebylo žádným velkým překvapením. Spolkové země na hranicích s Polskem měly připraveny scénáře pro tento případ a ačkoli nikdy nejde vše přesně podle připravených postupů, země se zatím s morem vypořádává velmi úspěšně a drží ho pod kontrolou na samotné hranici. Obchodní partneři ze zemí mimo EU tak budou mnohem více nakloněni uznání regionalizace než v případě, že by se mor šířil jako požár. Uznání regionalizace bude rozhodující pro to, jakým způsobem se celý problém vyvine.

Náš trh sleduje přesně tutéž cestu jako zbytek EU. V minulém týdnu došlo k propadu o více než 2 Kč. Od té doby se ale situace uklidnila a i pro příští týden byla platnost vyhlášených cen prodloužena.

-JS-

inzertní banner
Trouw Nutrition - Natal

Přišlo nejdůležitější období pro žadatele o národní dotace

Měsíce září a říjen jsou pro chovatele prasat obdobím intenzivní práce na dotacích. Ještě několik málo dní mají chovatelé možnost podávat žádosti na dotační titul 20.C. (welfare z národních prostředků) pro rok 2021. Je důležité tuto povinnost neopomenout, protože kdo nepodá nyní žádost (motivační formulář), nebude moci na konci dotačního období žádat o dotaci a ve změnové žádosti je možno doplňovat pouze čísla hospodářství a ne dotační podprogramy. Doporučujeme proto vyplnit v motivačním formuláři všechny programy o kterých chovatel uvažuje.

Ihned po ukončení příjmu těchto žádostí začne období, kdy je nutno podávat doklady prokazující nárok na dotace za rok 2020. To se týká dotačního programu 20.C. i programů 8.F. SZIF plánuje vydat k 1.10. příručku pro žadatele, kde bude přesně popsán způsob podávání žádosti a jako doplněk budou i všechny potřebné dokumenty. Prozatím totiž chovatelům chybí formulář pro potvrzení, že prováděl ozdravný program, který potvrzuje příslušná KVS i doporučený vzor potvrzení o zápisu používaných kanců do státního registru.

Státní zemědělský a intervenční fond zašle příručku i veškeré potřebné dokumenty přímo do e-mailových schránek, které jsou registrovány na portálu farmáře. V tomto okamžiku však probíhá plánovaná odstávka systémů SZIF a ty proto budou až do úterý nedostupné.

Zdroj: SZIF

Pozitivních nálezů v Německu přibývá

Již téměř na tři desítky se vyšplhal počet divočáků, u nichž byl diagnostikován africký mor prasat. Nákaza byla prokázána ve dvou okresech na východě Brandenburska, které přímo sousedí s Polskem. Všechny pozitivní záchyty jsou naštěstí v zóně do tří kilometrů, která byla vytvořena okolo prvního nálezu. AMP tak naštěstí zůstává zatím bez pohybu.

Zároveň s intenzivním vyhledáváním uhynulých divočáků v ohnisku nákazy a oplocováním této zóny rozhodla vláda Brandenburska o stavbě trvalého plotu na hranicích mezi Polskem a Německem. Již před několika měsíci byl na části hranice vztyčen dočasný elektrický ohradník, který měl zabránit pohybu černé zvěře. Zdá se, že v tomto okamžiku je již pozdě stavět na hranicích plot. Ale případ Polska, Litvy a Lotyšska ukazuje že zvládnutí viru bez přerušení možnosti migrace dalších nakažených divočáků je prakticky nemožné. Stavba plotu tak sice přichází pozdě, ale rozhodně není beze smyslu.

Mapa rozšíření AMP v Polsku a Německu: https://www.google.c...

Zdroj: Pig Progress

inzertní banner
Distribuce léčiv ČMSCH

Členské země v hledáčku komise

Audit Evropské komise zkoumal v celé řadě členských zemí přístup k problému okusování ocásků. Mise se zaměřily především na kroky, které země udělaly pro snížení četnosti okusování ocásků u prasat. Podle takzvaného nařízení o prasatech (120/2008) jsou totiž členské země povinny přijmout opatření, která ve výsledku povedou ke zlepšení situace v této oblasti.

Velká část zemí, podobně jako Češi, vytvořila akční plán pro snížení okusování ocásků. Audity však zjistily, že ve většině evropských zemí, jsou ocásky kráceny u 99% zvířat. Dokonce i přes to se ale nacházejí na jatkách často zvířata vykazující znaky okusování. Kontroly konstatovaly, že většina zemí udělala jen velmi málo skutečných opatření ke snížení tohoto nepříznivého jevu. Drtivá většina zemí proto dostala od komisařky pro zdraví a bezpečnost potravin Stelly Kyriakydes vytýkací dopis s požadavkem na účinné zajišťování evropské legislativy.

Zdroj: Pig333.com

Další zpřísnění welfare v Německu

V červnu letošního roku prošel německým parlamentem zákon na ochranu zvířat proti týrání, o kterém jsme referovali v článku http://www.schpcm.cz.... Novela stanovila některé velmi přísné povinnosti pro chovatele prasat. Mimo jiné připouští pouze krátkodobé ustájení v individuálních kotcích v době připouštění. Po zbytek času musí být prasnice ve skupinovém ustájení. Původním záměrem bylo také stanovit minimální velikost plochy porodního kotce. V konečném znění zákona se však tato podmínka omylem neobjevila.

Nyní proto dostává zákon ještě dovětek. který stanovuje minimální velikost porodního kotce na 6,5 metru čtverečního a chovatelé mají možnost omezit pohyb prasnice pouze v prvních pěti dnech po porodu.

Zdroj: Pig333.com

Ekonomika


Vývoj ceny v ČR
Graf cen


Ceny pro 39 týden
Německo 1,27 
Dánsko 10,30 Dkk
Více zahraničních cen...


Ceny obilovin na burzách
Pšenice krmná (NYSE) 5386 Kč/t
Sojový šrot (CME) 7005 Kč/t
Kukuřice (NYSE) 4649 Kč/t

Kurs 27,105 Kč

Partneři Vepřovinek

 
Tekro - víc než výživa
 
Alltechnology
 
DeHeus
 
Addicoo - Fortisorb
 
Partneři národního šlechtitelského
 
 
Zpracováno SCHP 28.září.2020
www.schpcm.cz
info@schpcm.cz