Graf cen

 
Není k dispoziciSEO webu sledují SEO nástroje.cz
Administrace stránek

Licence Creative Commons
Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Členové plemenné knihy prasat
Status chovu:
Oblast
Plemeno:
Řazení:
Počet podniků na stránce:

Nukleové šlechtitelské chovy zajišťují soustavný genetický pokrok na bázi selekce uvnitř populace. Pouze ve zdůvodněných případech (rozšiření genealogických linií, vnesení specificky žádoucích genů apod.) je používáno importu. Provádí výhradně čistokrevnou plemenitbu. Jejich posláním je produkce plemenných kanců a prasniček pro šlechtění příslušné populace a pro obnovu chovů nižších stupňů a to podle plemene a jeho pozice při hybridizaci. NŠCH jsou vytvářeny pouze ve velkých populacích.

Šlechtitelské chovy otcovských plemen zabezpečují šlechtění a udržování požadované úrovně genofondu otcovských plemen, používaných pro účely hybridizace. Provádí čistokrevnou plemenitbu. V případě produkce hybridnících kanců provádí v přiměřeném rozsahu hybridizaci. Rozsah hybridizace nesmí narušovat kvalitativní úroveň a žádoucí intenzitu obměny čistokrevné části chovu. Jejich posláním je produkce kanců pro potřebu šlechtění příslušné populace a zejména pro finální pozici realizovaného programu hybridizace.

Rezervní chovy jsou chovy, které z nějakých důvodů neodpovídají požadavkům uznáni výše citovaných prvních dvou kategorii. Svojí činnost doplňují zejména množstevní poptávku po plemenných prasatech, kterou nepokrývají NŠCH či ŠCHOP. Provádí čistokrevnou plemenitbu. U mateřských plemen produkují plemenné prasničky. U otcovských plemen provádí přednostně čistokrevnou plemenitbu, v případě produkce hybridních kanců v potřebné míře i hybridizaci. Všechny rezervní chovy produkují plemenné kance na základě licence od výběrové komise pro prasata (VKP).