Koronavirus

Doporučení pro chovy prasat

Chovy hospodářských zvířat jsou velmi speciální skupinou podniků, které musejí zajistit trvalý provoz, protože v opačném případě může hrozit týrání zvířat. Proto Svaz chovatelů prasat doporučuje všem chovatelům zavést mimořádná opatření. Ta bohužel nemohou zabránit tomu, aby vzniklo u někoho z ošetřovatelů podezření na COVID-19 nebo aby nebyl pozitivně testován. Měla by však napomoci tomu, aby v případě, že se tak stane, neupadli do karantény všichni zaměstnanci a k tomu, aby mohl chov, alespoň v nejzákladnějším režimu zabezpečit fungování.

Doporučená opatření v chovech prasat

Ceny prasat klesají  (Týden 17)
Po jednom týdnu bez pohybu se znovu německá vyhlášená cena výrazně propadla. Pro příštích sedm dní budou naši západní sousedé obchodovat s jatečnými prasaty za 1,75 €/kg JUT. To představuje zlevnění o 9 centů. Kromě Francie a Dánska, kde se ceny neměnily, vládla pesimistická nálada všude. Ceny se v uplynulém týdnu snižovali o 1 až 5 centů.
Číst dál ...

Univerzity se snaží pomoci  (Týden 14)
Již dříve informovaly všechny tři univerzity, které se zabývají zemědělstvím, že v době, kdy je problém se zajišťováním sezónních pracovníků, zprostředkují zemědělským podnikům možnost nabídnout práci svým studentům. Všechny se proto spojily s Ministerstvem zemědělství a vyzvali studenty, aby se zapojili do prací v zemědělském, potravinářském a lesnickém sektoru.
Číst dál ...

Jaký má koronavirus dopad na produkci prasat?  (Týden 14)
Koronavirová pandemie ovlivňuje doslova každý náš krok. Dopady na produkci jatečných prasat a vepřového masa se však zatím zdají být poměrně malé. Ve většině významných produkčních zemí působí největší problémy pro chov a porážky chybějící pracovníci, kteří jsou uzavřeni v karanténě nebo nemocní. Obzvláště v zemích masivně postižených to zásadně brzdí výrobu. Ve Španělsku tak postrádají 15% a v Itálii dokonce 40 % lidí.
Číst dál ...

Opatření pro ochranu chovu  (Týden 14)
V minulém vydání Vepřovinek byl zveřejněn odkaz na doporučení pro ochranu chovu před koronavirovým onemocněním. Odkaz však byl nefunkční. Proto zveřejňujeme doporučení Svazu chovatelů prasat znovu http://www.schpcm.cz....
Číst dál ...

Co brzdí export do Číny?  (Týden 13)
Čínská vláda v reakci na vypuknutí nákazy COVID-19 nepřijala opatření, která by vedla k omezení mezinárodního agrárního obchodu, exportéři však musí počítat s komplikacemi způsobenými výpadkem pracovních sil, nižší úrovní produkce a narušením logistických řetězců.
Číst dál ...

Načti další zprávy