Graf cen

 
Ceny se dál drží beze změn
Německá vyhlášená cena prodloužila o další týden dobu bez jakékoli změny. Dál proto platí cena ...
Další efekty nízké porodní váhy
Nedávno byl ve Vepřovinkách zmiňován vliv nízké porodní váhy na přežívání selat. Podle výzkumů si ...
Chovatelé prasat za zdražování vepřového masa rozhodně nemohou
V minulém týdnu proběhly médii informace o tom, že se zvýší ceny vepřového masa, protože zdražují ...
Sója se vrátí na příznivé úrovně
Trh se sójou zažil v posledních měsících velké kolísání ceny. Hlavním důvodem byla nejistota a ...
Prodeji potravin vládnou velké řetězce
V Česku je celkem 15.294 obchodů s potravinami a smíšeným zbožím. I v tomto sektoru je však dobře ...
Prodeji potravin vládnou velké řetězce
V Česku je celkem 15.294 obchodů s potravinami a smíšeným zbožím. I v tomto sektoru je však dobře ...SEO webu sledují SEO nástroje.cz
Administrace stránek

Licence Creative Commons
Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko
 

7.1.2016

Pravda o spotřebě antibiotik

V posledních měsících byla, díky připravované novele veterinárního zákona a radikálnímu odporu komory veterinárních lékařů, vystupňována diskuse o nadužívání antibiotik ve veterinární praxi a o možném dalším zhoršení této situace. Stanovisko Svazu chovatelů prasat k této problematice najdete zde.

26.11.2015

Dotace v plné výši

Ministerstvo zemědělství opět potvrdilo, že veškeré dotace do chovu monogastrů budou vyplaceny v plné výši. Týká se to jak dotací z titulů 8.F. (ozdravování chovů), tak i všech ostatních titulů. V případě dotací na ozdravení chovů prasat by tak letos mělo být vyplaceno více než 780 mil. Kč.

19.11.2015

Záchranný balíček

Evropská komise schválila, pod tlakem ministrů zemědělství jednotlivých zemí, před několika týdny záchranný balíček, který by měl pomoci v sektoru dojených krav a v chovu prasat. Evropská komise věnuje dohromady 500 mil. €, jež mohou státy ještě navýšit o další peníze z národních rozpočtů. Tyto prostředky potom mohou být využity dle vlastního uvážení členských zemí - buď k přímé podpoře zemědělců, nebo jako přídavek k existujícím dotačním programům. Česká republika má v tomto programu z EU přiděleno z přibližně 313 milionů korun, které budou přídavkem z národních zdrojů zdvojnásobeny. Tyto prostředky by měly být chovatelům vyplaceny prostřednictvím mimořádné podpory a její celková výše by měla dosáhnout 620 milionů korun. Podpora musí být, podle evropských pravidel, vyplacena nejpozději 31. března 2016. Aby mohly být peníze zemědělcům vyplaceny, musí být dotační program vyhlášen prostřednictvím nařízení vlády. Ministerstvo zemědělství proto v současné době urychleně připravuje jeho znění.

5.11.2015

Tři Věžičky se setkaly s úspěchem

Tradiční konference v hotelu Tři Věžičky s tématem výkrm jatečných prasat přilákala více než 180 účastníků. Mimo jiné vystoupili tři zahraniční přednášející a celá řada tuzemských odborníků. Jejich přednášky najdete na našem webu.

24.5.2015

Valná hromada SCHP

Na brněnském výstavišti se konala vlaná hromada SCHP, která řešila problémy chovu prasat v posledním roce. Diskutovány byly i další možnosti podpory tuzemského chovu prasat. Detaily naleznete přímo na stránce věnované valné hromadě.

3.3.2015

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo "Zásady pro dotace pro rok 2015"

Jedná se o velmi podstatný dokument, který je rozhodující pro všechny žadatele o dotace z národních zdrojů. V letošním roce nejsou v dotačních titulech žádné podstatné změny. Kompletní znění Zásad najdete na webu MZe. Členové SCHP je mohou získat přímo na webu SCHP, kde naleznete výňatek všech dotačních titulů, týkajících se chovu prasat. V průběhu několika dní se navíc na stránkách věnovaných dotační politice objeví i detailní informace k dotacím na welfare.

30.4.2013      Pouze pro členy svazu

Vysoká cena krmiv a nízká cena prasat se projevuje ve stavech

Právě tohle jsou dva základní faktory, které s největší pravděpodobností vedou k opětovnému nastartování propadu stavů prasat a prasnic. Výsledky z přelomu roku dosud nejsou definitivní a budou se ještě zvyšovat tak, jak budou zasílána opožděná a chybná hlášení. Přesto i údaje z listopadu již jasně ukazují zahájení propad propadu. U prasnic se projevil dokonce ještě dříve.

19.3.2013

TIS č.7 - Vepřové a hovězí maso

Informace o vývoji obchodování s vepřovým a hovězím mase. Zahrnuje přehledné statistiky vývoje stavů, zahraničního obchodu, počty porážených zvířat a výsledky klasifikace jatečných prasat. Vydává SZIF.

12.2.2013

Výsledky chovu prasat ve druhém poloetí 2012

Český statistický úřad vydal publikaci, ve které shrnuje výsledkyu celého sektoru chovu prasat ve druhém pololetí roku 2012. Mimo jiné obsahuje informace o tom, že stavy prasat meziročně vzrostly o více než 3% na celkových 1,534 mil. kusů. Nárůst stavů vykázaly i prasnice, jejichž počet ke konci roku byl 98 tisíc - tedy o 1,4% více než na konci roku 2011. Publikace obsahuje i informace o reprodukci. Počet živě narozených selat na jednu prasnici dosáhl úrovně 26,8 selete/prasnici/rok. To představuje nárůst o 0,5 selete. O něco mírnější posun (+0,4 selete) byl zaznamenán u počtu odstavených selat. Mezi jednotlivými kraji (a podniky) jsou přitom velmi velké rozdíly. Zatímco některé kraje vykazují v celoročním průměru více než 24 odstavených selat, jiné naopak dosahují jen odstavu okolo 22 selat. I to ukazuje, že prostor pro zlepšování užitkovosti je stále poměrně velký.

10.2.2013

Situační a výhledová zpráva - prosinec 2012

Pravidelně publikovaná zpráva přináší souhrnné informace o chovu prasat, legislativě, jež se ho dotýká a dotačních programech. Velmi detailně popisuje veškeré statistiky o vývoji stavů, reprodukci, spotřebě krmiva, bilanci vepřového masa a mnoho dalšího. Vydává MZe ČR.

14.11.2012

Tři Věžičky ve znamení chovatelů prasat

Bohatě navštívená konference v hotelu Tři Věžičky přinesla všem účastníkům jistě velmi zajímavé podněty. Diskutovány byly jak možnosti snížení ceny krmiv i informace veterinární správy o tom, jak budou kontrolovány nové předpisy týkající se welfare. Sborní z celé konference naleznete zde.

25.5.2011

Ročenka ke stažení

Tak jako každý rok, i letos vydává Svaz chovatelů prasat ve spolupráci s ČMSCH Hradištko ročenku chovu prasat. Naleznete v ní informace o produkci jatečných prasat, spotřebě masa, zahraničním obchodu a mnohé další. Ve druhé části potom naleznete shrnutí výsledků šlechtitelských chovů - obraz národního šlechtitelského programu prasat, který i přes snižování stavů stále dokáže nabídnout velmi kvalitní a geneticky hodnotná zvířata. Ročenka je vedle tištěné podoby dostupná také v elektronické podobě. Stáhnouy ji můžete ze stránky 'Publikace'.

9.2.2011

Stavy prasnic loni dále klesaly na historická minima

ČSÚ vydalo výsledky posledního šetření v oblasti chovu prasat. Výsledky jsou naprosto zdrcující. Podle stavu k 31. prosinci 2010, kdy bylo evidováno 1,846 mil prasat a 122 tis. prasnic, se počet prasat proti 1.12. minulého roku snížil o 68 tis. kusů (-3,5 %) a počty prasnic o 14 tis. kusů (-10,0 %). Při porovnání s posledním šetřením, které proběhlo v říjnu 2010, stavy prasat klesly o 5,3 %, z toho stavy prasnic o 5,9 %. V případě stavu prasnic jde o historicky nejnižší doložené stavy a i v případě jatečných prasat se blížíme minimům z let 1921 a 1945. Reprodukční ukazatele naopak vykázaly opět růst. Na 1 prasnici se v roce 2010 narodilo v průměru 24,8 kusů selat (oproti stejnému období předchozího roku o 1,1 selete více), odchovalo 22,1 kusů (o 0,9 selete více). Úhyn selat z počtu narozených činil 10,9 % stejně jako o rok dříve. Celkově bylo i přes zlepšené výsledky reprodukce odchováno o 13 tis. selat méně (-3,3%).

7.1.2011

Dioxinová aféra v Německu

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě velmi pečlivě sleduje vývoj celé kauzy a aktivně se účastní veškerého dění. Rozhodně vyzýváme orgány státní správy, aby v zájmu ochrany spotřebitelů zajistily buď zákaz prodeje masa a vajec z Německa, nebo přinejmenším prováděli důslednou kontrolu a vyšetření veškrého zboží z německa na výskyt dioxinů. Sledování vývoje celé aféry byla věnována samostatná stránka, na které naleznete veškeré podstatné skutečnosti a prohlášení všech zainteresovaných stran.

17.11.2010

Ministerstvo bez cíle, chovatelé hledají cesty sami

Takovými slovy by se daly shrnout závěry konference Chov prasat 2011. Konference, které se zúčastnilo téměř 200 lidí proběhla v minulém týdnu a bohužel jen demonstrovala, že pomoci a podpory se chovatelé v ČR zřejmě hned tak nedočkají. Vystoupení zástupce MZe bylo plné statistik - výhledy do budoucna však nenabídlo prakticky žádné. Velký úspěch však sklidili zahraniční hosté, kteří mluvili převážně o důležitosti zdravotního stavu pro úspěšný a ekonomicky efektivní chov prasat a o možnostech, jak se k tomuto kýženému cíli dobrat a jak ho udržet. Veterinární lékař a poradce firmy Merial Mortensen i profesor Pejsak z polského institutu veterinárního lékařství se zabývali především praktickými otázkami ekonomicky významných onemocnění a všem přítomným dokázali, že na dosažení vynikajícího zdravotního stavu a jeho udržení neexistuje žádný zázračný lék. Spíš se jedná o běžné kroky, které by každý chovatel prasat měl znát, které je však nezbytné dodržovat je s krajní pečlivostí a bez jakýchkoli výjimek a úlev. Svaz chovatelů prasat spolu se společností MEVET, výhradním distributorem výrobků firmy Merial, pořádají konferenci pro chovatele prasat a jejich veterinární lékaře. Seminář se bude zabývat otázkami chovu prasat v kontextu komplexní zemědělské produkce a otázkou managementu zdraví stáda jako zdroje snižování nákladů. Účast a přednášky přislíbili renomovaní odborníci z Česka i zahraničí. Konference se bude konat 3. listopadu 2010 v hotelu Tři Věžičky ve Stříteži u Jihlavy a zváni jsou nejen členové Svazu chovatelů prasat, ale všichni chovatelé a jejich veterinární lékaři. Vložné je symbolické, ale registrace je z technických důvodů nutná.

20.7.2010

Rezoluce chovatelů prasat

Chovatelé prasat se na valné hromadě svého svazu shodli, že je nezbytné požádat ministerstvo zemědělství, aby přijalo kroky, které napomohou zastavit propad celého sektoru. V opačném případě je sektor bytostně ohrožen dosavadní propad soběstačnosti a nárůst dovozů bude pokračovat, nebo se ještě zrychlí. Zaslali proto ministrovi rezoluci, v níž žádají společné hledání východisek a řešení ze současné kritické situace.

19.4.2010      Pouze pro členy svazu

Manuál pro dotace na ozdravování stád prasnic

Informace týkající se dotací na ozdravení se zdají být již prakticky kompletní. Znění dotačního titulu je již delší dobu známa, ale nyní existují i vzory žádostí o zahájení ozdravného programu, jeho ukončení i metodika pro provedení stěrů a metodika odběru vzorků pro ukončení programu. Vedle toho, vzhledem k tomu, že celá dotace je v některých aspektech poměrně komplikovaná, vydal Svaz chovatelů prasat pro své členy i návod, jež by měl sloužit pro jednoduchou orientaci žadatelů o dotace. K tomuto návodu jsou navíc připojeny i veškeré potřebné přílohy a plné znění dotačního titulu včetně jeho příloh.

28.4.2009

Vyjádření SCHP k "prasečí chřipce"

Svaz chovatelů zaslal bezprostředně po rozšíření hybridní formy chřipky, označované jako "prasečí", v Mexiku a USA stanovisko médiím k tomuto označení a zároveň apeloval, aby byla veřejnost informována o tom, že neexistuje nebezpečí přenosu žádného viru prostřednictvím masa, pokud je správně kuchyňsky upraveno. Kompletní znění dopisu, který byl rozeslán naleznete pod tímto odkazem.

10.3.2008      Pouze pro členy svazu

Omezení nákupu léčiv

Schválený zákon "o léčivech" (378/2007) umožnil chovatelům nakupovat na lékařský předpis léčiva přímo od jejich distributorů. Vyhláška 54/2008, vydaná ministerstvem zdravotnictví omezuje u některých léčiv tuto možnost. Konkrétně se jedná o léčiva, která obsahují psychotroní látky a antibiotika. Chovatelům podle této vyhlášky rovněž nesmějí být prodávány živé vakcíny proti chorobám, které jsou přenosné na člověka a veškeré vakcíny proti chorobám přenosným na člověka, proti kterým nesmějí být hospodářská zvířata vakcinována. Kompletní znění vyhlášky můžete nalézt na webových stránkách v sekci legislativa.

17.12.2007

Informace o potravinovém řetězci

od 1.1.2008 bude nezbytné zasílat 24 hodin před přesunem prasat na jatka nový formulář informující o zdravotním stavu dodávaných zvířat. V budoucnu by tento formulář, který může být zasílán elektronicky a není na něm třeba podpis veterináře, měl nahradit stávající veterinární osvědčení a umožnit tak hladší a bezproblémovější komunikaci.

26.11.2007      Pouze pro členy svazu

Propad v exportu EU

Podle Eurostatu poklesl export do třetích zemí v období leden - červenec takřka 120 tis. tun masa (-10,2%) oproti stejnému období roku 2006. Největší absolutní propad zaznamenalo Polsko a Dánsko, mírný pokles je přičítán také Německu a Španělsku. Další informace v prezentaci (354kB, FlashPlayer)

8.10.2007

Vliv výroby etanolu na zemědělství v USA

Studie vydaná na počátku léta 2007 v USA, a vypracovaná univerzitou v Iowě, uvádí, že v důsledku zvýšené ceny kukuřice nakupované pro rychle rostoucí výrobu etanolu, dojde k ročnímu zvýšení maloobchodních cen potravin v USA o 14 mld. USD. Výrobní náklady vepřového masa by měly zvýšit o 36,8 %, výroba snížit o 9,2 %. Maloobchodní ceny se mají zvýšit o 8,4 % a exporty snížit o 21 %. Plocha kukuřice by se v USA měla zvýšit o 44 % a její export klesnout o 63%. Další výrazné nagativní změny jsou předpokládány u sójových bobů a pšenice.

15.8.2007

Evropský registr úniků

a přenosu znečišťujících látek. Brožura informuje o zřízení nového registru při IRZ.