Dotační politika

Národní dotace

Chov prasat je oborem bez přímých plateb. Veškeré dotace jsou proto vypláceny z národních rozpočtů.
Veškeré takové dotační tituly však musí být, i přes to, že jsou vypláceny z národních prostředků, nejdříve schváleny Evropskou komisí. Národní dotace jsou obecně řešeny podle "Zásad pro vyplácení dotací". Ty můžete v kompletním znění najít webu MZe. Jejich zkrácená verze, týkající se pouze chovu prasat je ke stažení na našem webu.

Česká republika má notifikovány následující dotační programy:

Nejnovější právy


Poslední možnost podat předběžnou žádost  (Týden 8)
Do poloviny příštího týdne (28.2.) mají ještě chovatelé možnost podat předběžnou žádost o dotace z nove schváleného programu 20.C. - welfare prasat. Ačkoli stavy v předběžné žádosti uvedené jsou jen orientační a mohou být v konečné žádosti změněny (směrem nahoru i dolů), je nutné předběžnou žádost podat. Bez ní není možno v říjnu podávat konečnou žádost o dotaci.
Číst dál ...

Zásady pro dotace byly konečně zveřejněny  (Týden 7)
Zásady pro dotace jsou pro zemědělce jedním ze stěžejních dokumentů. Každoročně definují podmínky, které musí chovatelé plnit, aby mohli žádat o podpory ze státního rozpočtu. Konečná verze tohoto dokumentu byla konečně podepsána ministrem a zveřejněna na webu MZe ([http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2018/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro-1.html]). V zásadách jsou popsány všechny dotační programy vyplácené z národního rozpočtu.
Číst dál ...

Poslední volná místa na seminářích  (Týden 6)
Již v úterý 13.2. se bude konat první ze seminářů věnovaných novému dotačnímu programu na welfare prasat. Aby chovatelé netápali při podávání předběžných žádostí, ani při vlastním realizování všech opatření, které jsou s tímto titulem spojeny budou na seminářích přednášeny veškeré podmínky zástupci MZe, kteří jsou garanty celého dotačního titulu. Druhý seminář se bude konat 21.2. a je již plně obsazen. Doporučujeme proto zájemcům o dotační titul, aby se co nejrychleji registrovali na seminář v Brně. Je možné to provést on-line na stránce: [http://www.schpcm.cz/svaz/konference/welfare2/default.aspx].
Číst dál ...

Kurz pro PRV na rok 2018 byl zveřejněn  (Týden 6)
Směnný kurz nehraje roli jen při stanovování naší (jaké??) ceny. Nemalý vliv má i v dotační oblasti. Sazby všech dotačních programů spadající pod PRV jsou vyhlašovány v eurech a každoročně je vyhlašován směnný kurz, kterým jsou přepočítávány. Pro letošní rok byl kurz (na základě kurzu platného na počátku roku) nastaven na 25,535 Kč/€. Proti kurzu, který platil v loňském roce je přibližně o 1,5 Kč nižší.
Číst dál ...