Dotační politika

Národní dotace

Chov prasat je oborem bez přímých plateb. Veškeré dotace jsou proto vypláceny z národních rozpočtů.
Veškeré takové dotační tituly však musí být, i přes to, že jsou vypláceny z národních prostředků, nejdříve schváleny Evropskou komisí. Národní dotace jsou obecně řešeny podle "Zásad pro vyplácení dotací". Ty můžete v kompletním znění najít webu MZe. Jejich zkrácená verze, týkající se pouze chovu prasat je ke stažení na našem webu.

Česká republika má notifikovány následující dotační programy:

Nejnovější právy


Chovatelé mohou podávat jednotnou žádost  (Týden 16)
Dotace na welfare z programu rozvoje venkova se už zabydlely v dotačním kalendáři většiny chovatelů prasat. Připomínat proto nutnost podat do 15. května jednotnou žádost snad již není potřeba. Přesto upozorňujeme, že již téměř dva týdny (od 9. dubna) je možno tuto žádost o dotace podávat.
Číst dál ...

Podpora zlepšení stájového mikroklimatu prasat  (Týden 12)
Jedním z podprogramů nového dotačního titulu na welfare je i zlepšení stájového mikroklimatu - jinými slovy snížení úrovně amoniaku. Tento podprogram byl schválen Evropskou komisí za předpokladu dodržení následující podmínky: podniky spadající pod IPPC nemohou o dotaci žádat, pokud mají v integrovaném povolení uvedenou podmínku používání BAT 3. d – používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený dusík.
Číst dál ...

Ministerstvo upřesnilo některá opatření v rámci dotací na welfare  (Týden 10)
Od 1.3. běží období, v němž musí chovatelé dodržovat pravidla nového dotačního titulu, pokud chtějí v říjnu žádat o dotaci. Tak, jako u každého nového dotačního programu, objevují se i tady některé nejasnosti a upřesnění. Situace se velmi rychle mění a doporučujeme všem zájemcům o tuto dotaci velmi pečlivě sledovat webové stránky Svazu.
Číst dál ...

Poslední možnost podat předběžnou žádost  (Týden 8)
Do poloviny příštího týdne (28.2.) mají ještě chovatelé možnost podat předběžnou žádost o dotace z nove schváleného programu 20.C. - welfare prasat. Ačkoli stavy v předběžné žádosti uvedené jsou jen orientační a mohou být v konečné žádosti změněny (směrem nahoru i dolů), je nutné předběžnou žádost podat. Bez ní není možno v říjnu podávat konečnou žádost o dotaci.
Číst dál ...