Dotační politika

Národní dotace

Chov prasat je oborem bez přímých plateb. Veškeré dotace jsou proto vypláceny z národních rozpočtů.
Veškeré takové dotační tituly však musí být, i přes to, že jsou vypláceny z národních prostředků, nejdříve schváleny Evropskou komisí. Národní dotace jsou obecně řešeny podle "Zásad pro vyplácení dotací". Ty můžete v kompletním znění najít webu MZe. Jejich zkrácená verze, týkající se pouze chovu prasat je ke stažení na našem webu.

Česká republika má notifikovány následující dotační programy:

Nejnovější právy


Je možno žádat o dotace z 5. kola PRV  (Týden 41)
Již zítra se otevírá možnost žádat o dotace z pátého kola Programu rozvoje venkova. V jeho rámci je zahrnuta (mimo jiné) i výzva 4.1.1. Modernizace zemědělských podniků, jež je využívána k žádostem o investiční dotace do chovů prasat. Státní intervenční a zemědělský fond informoval, že již byla spuštěna možnost vygenerovat žádost o dotace prostřednictvím portálu farmáře, přes nějž bude možno žádost i podat.
Číst dál ...

Komise útočí na zemědělský rozpočet  (Týden 27)
Společná zemědělská politika je nejnákladnější položkou evropského rozpočtu a Komise to chce v budoucnu změnit. O farmáře by se měly více starat členské země, zatímco EU by investovala do jiných oblastí. „Po roce 2020 už s námi nebude Británie, která byla čistým plátcem příspěvků, a každý rok tak budeme mít mezeru v rozpočtu ve výši 10 – 12 miliard eur,“ vysvětlil eurokomisař pro rozpočet EU Günther Oettinger.
Číst dál ...

První problémy se zelenou naftou  (Týden 23)
Ihned po spuštění vratky daně z minerálních olejů používaných pro zemědělskou prvovýrobu v ŽV (tzv. zelená nafta) se začaly objevovat první problémy. Jedním z nich je i požadavek některých celních úředníků na poskytnutí rozpisu činností za vykázanou naftu při zaslání žádosti o vratku (za období 1/2016 - 3/2017). Upozorňujeme chovatele, že tento požadavek je strany CÚ neoprávněný, neboť žádná taková povinnost pro zemědělce ze zákona ani prováděcí vyhlášky neplyne. Dotyčný celní úředník o něj může požádat maximálně během daňové kontroly. Pokud ale není součástí daňových dokladů, které vedete v rámci daňové evidence, teoreticky jej poskytnout nemusíte vůbec.
Číst dál ...

Zelená nafta má konečně známá pravidla  (Týden 22)
Po dlouhém čekání na konečná pravidla pro vratku spotřební daně z paliv spotřebovaných v živočišné výrobě se chovatelé dočkali. Diskuse mezi MZe a Celní správou o tom, které činnosti jsou uznatelné skončily pro chovatele pozitivně.
Číst dál ...