Dotační politika

Národní dotace

Chov prasat je oborem bez přímých plateb. Veškeré dotace jsou proto vypláceny z národních rozpočtů.
Veškeré takové dotační tituly však musí být, i přes to, že jsou vypláceny z národních prostředků, nejdříve schváleny Evropskou komisí. Národní dotace jsou obecně řešeny podle "Zásad pro vyplácení dotací". Ty můžete v kompletním znění najít webu MZe. Jejich zkrácená verze, týkající se pouze chovu prasat je ke stažení na našem webu.

Česká republika má notifikovány následující dotační programy:

Nejnovější právy


Všechny jednotné žádosti už byly podány  (Týden 25)
Ačkoli řádný příjem jednotných žádostí o dotace skončil už 15. května, měli opozdilci stále ještě možnost (se sankcí) svoji žádost SZIF doručit. Minulé pondělí ale Státní zemědělský intervenční fond definitivně uzavřel i tuto možnost. Celkem podalo jednotnou žádost téměř 31.000 zemědělců, tedy skoro všichni, kteří jsou v ČR registrovaní. Peníze pro první žádosti se začnou vyplácet letos na podzim, celková výplata potrvá zhruba do léta příštího roku. Na obhospodařovanou plochu a chov zvířat dostanou zemědělci dotace za zhruba 32 miliard korun, z nichž převážná část pochází z evropských fondů. Přesná částka, stejně tak jako definitivní sazby budou záviset na kurzu koruny vůči euru ke 30. září 2019.
Číst dál ...

Zelená nafta má konečně normativy  (Týden 18)
Pro letošní rok prodělala zelená nafta výraznou změnu - možnost, aby chovatel žádal o vratku daně jen na základě počtu zvířat udaného ústřední evidencí. Tím odpadá celá komplikovaná evidence spotřeby pohonných hmot.
Číst dál ...

Jednotnou žádost je už možno podávat  (Týden 17)
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) již přijímá Jednotnou žádost 2019. Jedná se o univerzální formulář, jehož prostřednictvím mohou zemědělci získat finanční podporu na přímé platby a neprojektová opatření Programu rozvoje venkova. Každý rok si tuto žádost podá 30 tisíc žadatelů, mezi které je rozděleno přes 30 miliard korun.
Číst dál ...

Jednotná žádost za humny  (Týden 14)
Už brzy se otevře pro zemědělce možnost podávat jednotnou žádost o dotace. Od úterý 9. dubna se otevře možnost jejího předávání na státní zemědělský a intervenční fond. V letošním roce je v jednotné žádosti respektive v dotačních programech, které se v ní soustřeďují, několik změn. Platební agentura organizuje 67 seminářů, které proběhnou po celé České republice. Jejich seznam a termíny najdete na https://www.szif.cz/....
Číst dál ...