Chov prasat 2015


Program

1015-1115 Současnost a budoucnost obchodu s vepřovým masem (Dr. V. Bauer , LWK Niedersachsen, Německo)
1115-1145 Maso je maso (Bc. J. Hanuš, Kostelecké uzeniny)
1145-1215 Nové virové hrozby v chovu prasat (MVDr. M. Faldyna, VÚVeL; RNDr. J. Prodělalová, VÚVeL; MVDr. Z. Semerád, SVS)
1215-1315 Oběd
1315-1345 Problematika užívání antimikrobik v chovech prasat - současné problémy a perspektiva (Prof. MVDr. A. Hera, ÚSKVBL)
1345-1445 Můžeme dosáhnout lepší užitkovosti s použitím méně antibiotik? (Dr. M. Agerley, Svinevet, Dánsko)
1445-1500 Vakcinace - efektivní pomoc pro zlepšení užitkovosti(MVDr. T. Jirásek, MEVET)
1500– 1520 Dotace na welfare(Ing. J. Stibal)

Fotogalerie