Nacházíte se na webových stránkách aplikace PKONLINE Plemenné knihy Svazu chovatelů prasat. PKONLINE je určena chovatelům, pracovníkům oprávněných organizací a odborné veřejnosti ke správě, prohlížení a analýze dat souvisejících se šlechtěním a rozmnožováním v chovech prasat, které jsou členy Plemenné knihy SCHP.

Naleznete zde informace o

  • šlechtitelském a hybridizačním programu SCHP - CzePig (obecné informace, ročenky)
  • kontaktech na subjekty podílející se na realizaci programu CzePig (oprávněné osoby, inseminační stanice, chovatelé)
  • nabídce nejlepších kanečků v odchovu - TOP kanečků, včetně kalendáře Nákupních trhů a o nabídce nejlepších kanců v ČR podle hodnoty CPH - TOP kanců v sekci Nabízíme
  • Zdravotním programu SCHP a o výsledcích testace chovů na PRRS v sekci Zdraví

Nepřihlášený uživatel má přístup do těchto částí aplikace: CzePig, Kontakty - veřejná část, Zdraví - veřejná část, Nabízíme.

Přístup do ostatních částí PKONLINE slouží ke správě dat aplikace nebo k přohlížení a analýze dat jednotlivých chovů a je umožněn po přihlášení pouze účastníkům programu CzePig!Verze 1.2.0.8 (17. 4. 2024)
verze 1.0.0.5 26.1.2015     © Svaz chovatelů prasat