Zdravotní program Svazu chovatelů prasat

K zajištění transparentnosti při prodeji plemenného materiálu byl v programu CzePig zaveden zdravotní program.

V rámci zdravotního programu jsou monitorovány ekonomicky významné choroby jako je PRRS, sípavka, dyzenterie, APP a mykoplazmóza podle metodik vydaných Zdravotní komisí SCHP složené z předních specialistů VÚVeL, SVS ČR, VFU Brno a vybraných praktických veterinárních lékařů.

Výsledky monitoringu PRRS na chovech a inseminačních stanicích jsou k dispozici pro širokou veřejnost v sekci Zdraví/Výsledky PRRS. Dále by v případě zájmu měl být každý chovatel schopen se prokázat osvědčením o uděleném statusu PRRS pro dané hospodářství.

Výsledky monitoringu ostatních sledovaných chorob veřejné nejsou, ale každý chovatel z programu by měl být v případě zájmu odběratele schopen se prokázat "Osvědčením o výsledcích zdravotního programu", které mu bylo vydáno Svazem chovatelů prasat, z.s.

verze 1.0.0.5 26.1.2015     © Svaz chovatelů prasat