Nabídka plemenných kanečků a inseminačních dávek kanců z programu CzePig

Termíny hodnocení plemenných kanečků v chovech - tzv. Kalendář nákupních trhů naleznete v sekci Nabízíme/Nákupní trhy. Nabídku nejlepších - tzv. TOP kanečků v odchovu naleznete v části TOP kanečků. Nejlepší kance šlechtitelského programu CzePig na inseminačních stanicích naleznete v části TOP kanců.

Nabídka TOP kanečků a TOP kanců je obnovována každý týden v úterý a měla by být přístupná vždy od středy.

verze 1.0.0.5 26.1.2015     © Svaz chovatelů prasat