CzePig - šlechtitelský a hybridizační program SCHP

CzePig je šlechtitelský a hybridizační program chovatelů a oprávněných organizací sdružených v Plemenné knize Svazu chovatelů prasat. Základem je šlechtění mateřských populací plemen České bílé ušlechtilé (ČBU) a Česká landrase (ČL) a otcovských populací plemen Duroc (D), Bílé ušlechtilé - otcovská linie (BO) a Pietrain (P) - pouze stres rezistentní jedinci NN (R nebo RP).

Genová rezerva - Přeštické černostrakaté prase

verze 1.0.0.5 26.1.2015     © Svaz chovatelů prasat