Statistika chovu prasat

Stavy prasat

V České republice jsou stavy prasat evidovány hned dvěma způsoby. Český statistický úřad provádí třikrát ročně sčítání zvířat a zároveň s tím zjišťuje i některé produkční údaje.


Druhý způsob je průběžný. Data z centrální evidence jsou sbírána v databázi Integrovaný registr zvířat. Každý měsíc jsou v ní shromažďovány informace o počtech prasnic a počtech prasat celkem.

Zahraniční obchod

Vepřové maso je komoditou se zřejmě nejhorší bilancí. Již od vstupu do EU dovoz vepřového masa neustále stoupá zatímco jeho domácí produkce se snižuje. Spotřeba však zůstává na přibližně stejné úrovni. To je v rámci EU poměrně unikátní. Ve většině evropských zemí spotřeba neustále mírně klesá.

Snižování výroby a růst dovozů dosáhl už takového rozměru, že soběstačnost ČR je na úrovni přibližně 50%.
Více informací

Ústřední evidence potvrzuje pokles stavů  (Týden 14)
Vývoj stavů prasnic je vždy ostře sledovaným údajem, který vypovídá o náladě a ekonomickém stavu celého sektoru. Zároveň počet prasnic napovídá, jaké množství jatečných prasat lze v následujících měsících čekat na jatkách. Při sčítání hospodářských zvířat na konci loňského roku ukázala čísla Českého statistického úřadu, že se opět obnovil pokles stavů prasnic. Vzhledem k ekonomické situaci nikoho nepřekvapilo, že ve srovnání s předchozím rokem vykázalo ČSÚ o 5 % méně prasnic.
Číst dál ...

Export pomáhá cenám v EU  (Týden 14)
Zdá se, že chovatelé prasat spatřili světlo na konci tunelu. Ceny v celé Evropské unii rychle rostou a nezbývá než doufat, že se růst přelije v nejbližších týdnech i k nám. Není žádným tajemstvím, že hlavním strůjcem pozitivní změny je skvělé tempo exportu především do jihovýchodní Asie spolu s poklesem nabídky jatečných prasat ve většině důležitých produkčních zemí. Vleklá ekonomická krize způsobila pokles stavů téměř všude a jatečných prasat začíná být nedostatek. Jen v Německu bylo v posledních dvou týdnech poraženo o 10% zvířat méně, než je v tuto dobu obvyklé.
Číst dál ...

Načti další zprávy