Statistika chovu prasat

Stavy prasat

V České republice jsou stavy prasat evidovány hned dvěma způsoby. Český statistický úřad provádí třikrát ročně sčítání zvířat a zároveň s tím zjišťuje i některé produkční údaje.


Druhý způsob je průběžný. Data z centrální evidence jsou sbírána v databázi Integrovaný registr zvířat. Každý měsíc jsou v ní shromažďovány informace o počtech prasnic a počtech prasat celkem.

Zahraniční obchod

Vepřové maso je komoditou se zřejmě nejhorší bilancí. Již od vstupu do EU dovoz vepřového masa neustále stoupá zatímco jeho domácí produkce se snižuje. Spotřeba však zůstává na přibližně stejné úrovni. To je v rámci EU poměrně unikátní. Ve většině evropských zemí spotřeba neustále mírně klesá.

Snižování výroby a růst dovozů dosáhl už takového rozměru, že soběstačnost ČR je na úrovni přibližně 50%.
Více informací

Nejnižší produkce vepřového za posledních 10 let  (Týden 13, rok 2024)
V celé Evropské unii docházelo v letech 2022 a 2023 ke snižování stavů prasat i produkce vepřového masa. V roce 2023 se výroba snížila o 7 % a o rok dříve jen o jedno procento méně. To ve výsledku znamená, že produkce celé EU klesla na úroveň 20,6 mil. tun vepřového, což je nejnižší hodnota za celé poslední desetiletí.
Číst dál ...

Stavy prasat opět rostou  (Týden 12, rok 2024)
Po krizi z let 2021 a 2022, která se projevila výrazným propadem stavů, dochází v EU, stejně jako u nás, k obratu. Podle předběžných čísel zveřejněných Eurostatem došlo na konci roku 2023 ve srovnání s předchozím prosincem k dalšímu snížení počtu prasat celkem. Pokles už byl ale jen nepatrný. Necelé jedno procento. V EU tak bylo na konci roku 2023 evidováno 133,6 milionu prasat. Přitom o rok dříve byl propad stavů více než pětiprocentní.
Číst dál ...

Načti další zprávy