Statistika chovu prasat

Stavy prasat

V České republice jsou stavy prasat evidovány hned dvěma způsoby. Český statistický úřad provádí třikrát ročně sčítání zvířat a zároveň s tím zjišťuje i některé produkční údaje.


Druhý způsob je průběžný. Data z centrální evidence jsou sbírána v databázi Integrovaný registr zvířat. Každý měsíc jsou v ní shromažďovány informace o počtech prasnic a počtech prasat celkem.

Zahraniční obchod

Vepřové maso je komoditou se zřejmě nejhorší bilancí. Již od vstupu do EU dovoz vepřového masa neustále stoupá zatímco jeho domácí produkce se snižuje. Spotřeba však zůstává na přibližně stejné úrovni. To je v rámci EU poměrně unikátní. Ve většině evropských zemí spotřeba neustále mírně klesá.

Snižování výroby a růst dovozů dosáhl už takového rozměru, že soběstačnost ČR je na úrovni přibližně 50%.
Více informací

Statistici znovu oznámili pokles výroby  (Týden 6)
Ve 4. čtvrtletí 2019 bylo na jatkách poraženo 596 tisíc prasat, což opět znamená pokles (-1,6%). Projevil se tak nižší počet prasat ve výkrmu, který ukázalo šetření ve třetím čtvrtletí. Vzhledem k vysoké poptávce po jatečných prasatech se zároveň snižuje i porážková hmotnost a výroba masa tedy klesla ještě o něco více (-2,1%).
Číst dál ...

Spotřeba masa vzrostla  (Týden 49)
Ekonomické krize, a naopak oživení se projevují i v našem jídelníčku. Právě lepší příjmy rodin jsou zřejmě jedním z faktorů, které vedly k tomu, že v roce 2018 stoupla celková spotřeba masa na 82,4 kilogramu na osobu a rok. To znamená nárůst o 2,1 kilogramu ve srovnání s předchozím rokem a dokonce 3,6 kilogramu ve srovnání se stavem před deseti lety.
Číst dál ...

Načti další zprávy