Statistika chovu prasat

Stavy prasat

V České republice jsou stavy prasat evidovány hned dvěma způsoby. Český statistický úřad provádí třikrát ročně sčítání zvířat a zároveň s tím zjišťuje i některé produkční údaje.


Druhý způsob je průběžný. Data z centrální evidence jsou sbírána v databázi Integrovaný registr zvířat. Každý měsíc jsou v ní shromažďovány informace o počtech prasnic a počtech prasat celkem.

Zahraniční obchod

Vepřové maso je komoditou se zřejmě nejhorší bilancí. Již od vstupu do EU dovoz vepřového masa neustále stoupá zatímco jeho domácí produkce se snižuje. Spotřeba však zůstává na přibližně stejné úrovni. To je v rámci EU poměrně unikátní. Ve většině evropských zemí spotřeba neustále mírně klesá.

Snižování výroby a růst dovozů dosáhl už takového rozměru, že soběstačnost ČR je na úrovni přibližně 50%.
Více informací

Podle ČSÚ stavy mírně rostou  (Týden 38)
Český statistický úřad zveřejnil informace o počtech prasat chovaných v pololetí v našich chovech. Na číslech se zřejmě odráží první nesmělá reakce na pozitivní vývoj cen a optimistický výhled.
Číst dál ...

Ústřední evidence potvrzuje pokles stavů  (Týden 14)
Vývoj stavů prasnic je vždy ostře sledovaným údajem, který vypovídá o náladě a ekonomickém stavu celého sektoru. Zároveň počet prasnic napovídá, jaké množství jatečných prasat lze v následujících měsících čekat na jatkách. Při sčítání hospodářských zvířat na konci loňského roku ukázala čísla Českého statistického úřadu, že se opět obnovil pokles stavů prasnic. Vzhledem k ekonomické situaci nikoho nepřekvapilo, že ve srovnání s předchozím rokem vykázalo ČSÚ o 5 % méně prasnic.
Číst dál ...

Načti další zprávy