Statistika chovu prasat

Stavy prasat

V České republice jsou stavy prasat evidovány hned dvěma způsoby. Český statistický úřad provádí třikrát ročně sčítání zvířat a zároveň s tím zjišťuje i některé produkční údaje.


Druhý způsob je průběžný. Data z centrální evidence jsou sbírána v databázi Integrovaný registr zvířat. Každý měsíc jsou v ní shromažďovány informace o počtech prasnic a počtech prasat celkem.

Zahraniční obchod

Vepřové maso je komoditou se zřejmě nejhorší bilancí. Již od vstupu do EU dovoz vepřového masa neustále stoupá zatímco jeho domácí produkce se snižuje. Spotřeba však zůstává na přibližně stejné úrovni. To je v rámci EU poměrně unikátní. Ve většině evropských zemí spotřeba neustále mírně klesá.

Snižování výroby a růst dovozů dosáhl už takového rozměru, že soběstačnost ČR je na úrovni přibližně 50%.
Více informací

Krmiv bude dostatek  (Týden 9, rok 2023)
Největší část nákladů na chov prasat tvoří krmiva. Proto je logické, že s růstem jejich ceny vystřelili vzhůru i náklady na chov prasat. Jaká je však další budoucnost? Odhadovat vývoj ceny je velmi ošidné. Roli hraje spousta faktorů, které nemají se zemědělstvím nic společného. Pokud ale vezmeme jako základní východisko prostou rovnováhu nabídky a poptávky, měli bychom se dočkat racionálnějších cen krmiv. V pěstitelském roce 2022/2023 se totiž očekává, že celková produkce pšenice znovu poroste (796 mil. tun). Děje se tak bez přestání už čtyři roky a rok 22/23 bude zřejmě opět rekordní. Zároveň s výrobou roste také spotřeba (789 mil. tun). Důležité ale je, že je stále nižší než výroba a světové zásoby pšenice by se tak měly zvýšit o 2,5%. V žádném případě tedy nehrozí nedostatek a podobně je na tom i ječmen.
Číst dál ...

Smutný rekord v Belgii  (Týden 9, rok 2023)
Belgie je země, ve srovnání s Českem, rozlohou méně než poloviční. Zdaleka to však neplatí pro svět chovatelů prasat. Každoročně bylo poraženo více než 11,5 milionu kusů. Ještě loni bylo chováno téměř 390 tisíc prasnic a více než 6 milionů prasat celkem. Drastické snižování stavů a produkce, které se nyní odehrává napříč celým kontinentem, se ale nevyhnulo ani Belgickému království, jak zní správný název této země.
Číst dál ...

Načti další zprávy