Statistika chovu prasat

Stavy prasat

V České republice jsou stavy prasat evidovány hned dvěma způsoby. Český statistický úřad provádí třikrát ročně sčítání zvířat a zároveň s tím zjišťuje i některé produkční údaje.


Druhý způsob je průběžný. Data z centrální evidence jsou sbírána v databázi Integrovaný registr zvířat. Každý měsíc jsou v ní shromažďovány informace o počtech prasnic a počtech prasat celkem.

Zahraniční obchod

Vepřové maso je komoditou se zřejmě nejhorší bilancí. Již od vstupu do EU dovoz vepřového masa neustále stoupá zatímco jeho domácí produkce se snižuje. Spotřeba však zůstává na přibližně stejné úrovni. To je v rámci EU poměrně unikátní. Ve většině evropských zemí spotřeba neustále mírně klesá.

Snižování výroby a růst dovozů dosáhl už takového rozměru, že soběstačnost ČR je na úrovni přibližně 50%.
Více informací

Stavy prasat jsou opět o něco nižší  (Týden 32, rok 2021)
Podle výsledků šetření Českého statistického úřadu ke konci prvního pololetí se již současná krize projevuje na stavech prasat. Ve srovnání s koncem loňského roku se počet prasat celkem snížil o 1,4%na 1,52 milionu kusů. Mnohem důležitější ale je vývoj v oblasti zvířat zapojených do reprodukce. Prasnic ubyla téměř 3 % (90 tis. kusů) a zapuštěných prasniček dokonce 6,3 %.
Číst dál ...

Prasata v zemích hlavních producentů ubývají  (Týden 27, rok 2021)
Poslední rok je pro všechny evropské chovatele (snad s výjimkou těch ze Španělska) ve znamení obrovských problémů a to si začíná vybírat svoji daň. Celkem je v německých chovech registrováno 26 milionů prasat. To je nejnižší počet od roku 2001. V posledních měsících se navíc snižování stavů zrychluje. Jen v posledním půl roce se snížily počty prasat ve výkrmu i počty zvířat celkem o více než 5%.
Číst dál ...

Načti další zprávy