Statistika chovu prasat

Stavy prasat

V České republice jsou stavy prasat evidovány hned dvěma způsoby. Český statistický úřad provádí třikrát ročně sčítání zvířat a zároveň s tím zjišťuje i některé produkční údaje.


Druhý způsob je průběžný. Data z centrální evidence jsou sbírána v databázi Integrovaný registr zvířat. Každý měsíc jsou v ní shromažďovány informace o počtech prasnic a počtech prasat celkem.

Zahraniční obchod

Vepřové maso je komoditou se zřejmě nejhorší bilancí. Již od vstupu do EU dovoz vepřového masa neustále stoupá zatímco jeho domácí produkce se snižuje. Spotřeba však zůstává na přibližně stejné úrovni. To je v rámci EU poměrně unikátní. Ve většině evropských zemí spotřeba neustále mírně klesá.

Snižování výroby a růst dovozů dosáhl už takového rozměru, že soběstačnost ČR je na úrovni přibližně 50%.
Více informací

Produkce prasat v Německu klesá  (Týden 41, rok 2020)
I bez ohledu na současné problémy s koronavirovou pandemií a africkým morem prasat nemají chovatelé v Německu na růžích ustláno. Permanentně se zvyšuje tlak na welfare a nová legislativa zásadně ohrožuje konkurenceschopnost celého odvětví. Svůj odraz to má i v chování zemědělců. Po rychlém rozvoji, který byl v Německu zaznamenán mezi lety 2000 a 2010, dochází nyní k opačnému vývoji. Ukazuje to zemědělský cenzus, který se konal po 10 letech a ukazuje tak dlouhodobější trendy.
Číst dál ...

Žně končí, obilí bude dostatek  (Týden 35, rok 2020)
Letošní žně se blíží ke konci, sklidit zbývá ještě zhruba desetinu obilovin. Průměrný výnos nejčastěji pěstované ozimé pšenice činí 6,35 tuny z hektaru, což je meziroční zvýšení o 0,46 t/ha. Průměr všech základních obilovin pak činí 6,06 tuny na hektar.
Číst dál ...

Načti další zprávy