Statistika chovu prasat

Stavy prasat

V České republice jsou stavy prasat evidovány hned dvěma způsoby. Český statistický úřad provádí třikrát ročně sčítání zvířat a zároveň s tím zjišťuje i některé produkční údaje.


Druhý způsob je průběžný. Data z centrální evidence jsou sbírána v databázi Integrovaný registr zvířat. Každý měsíc jsou v ní shromažďovány informace o počtech prasnic a počtech prasat celkem.

Zahraniční obchod

Vepřové maso je komoditou se zřejmě nejhorší bilancí. Již od vstupu do EU dovoz vepřového masa neustále stoupá zatímco jeho domácí produkce se snižuje. Spotřeba však zůstává na přibližně stejné úrovni. To je v rámci EU poměrně unikátní. Ve většině evropských zemí spotřeba neustále mírně klesá.

Snižování výroby a růst dovozů dosáhl už takového rozměru, že soběstačnost ČR je na úrovni přibližně 50%.
Více informací

V Německu se stavy nesnižují  (Týden 3, rok 2021)
Původní předpoklad, podle něhož se stavy prasat v Německu po nálezu AMP začnou snižovat, se zřejmě nenaplňuje. Podle předběžných výsledků sčítání stavů na konci roku se zdá, že počty prasat zůstávají stejné. Podle zprávy statistiků je počet prasat těsně pod úrovní 26 milionů kusů. Z toho je 11,9 milionu prasat ve výkrmu, 7,7 milionu selat a 4,7 milionu zvířat v předvýkrmech. Všechny kategorie jsou mírně pod úrovní loňského roku, jen u prasat na výkrm je vývoj opačný (+1,7%).
Číst dál ...

Zemědělský zahraniční obchod je stále v hlubokém mínusu  (Týden 48, rok 2020)
Od roku 2018 se agrární saldo ČR pohybuje stále pod úrovní 40 miliard korun. Letošní rok zřejmě nebude výjimkou. Za první tři čtvrtletí je sice o něco nižší než loni, ale přesto se odhaduje, že na konci roku dosáhne 41 miliard korun.
Číst dál ...

Načti další zprávy