Statistika chovu prasat

Stavy prasat

V České republice jsou stavy prasat evidovány hned dvěma způsoby. Český statistický úřad provádí třikrát ročně sčítání zvířat a zároveň s tím zjišťuje i některé produkční údaje.


Druhý způsob je průběžný. Data z centrální evidence jsou sbírána v databázi Integrovaný registr zvířat. Každý měsíc jsou v ní shromažďovány informace o počtech prasnic a počtech prasat celkem.

Zahraniční obchod

Vepřové maso je komoditou se zřejmě nejhorší bilancí. Již od vstupu do EU dovoz vepřového masa neustále stoupá zatímco jeho domácí produkce se snižuje. Spotřeba však zůstává na přibližně stejné úrovni. To je v rámci EU poměrně unikátní. Ve většině evropských zemí spotřeba neustále mírně klesá.

Snižování výroby a růst dovozů dosáhl už takového rozměru, že soběstačnost ČR je na úrovni přibližně 50%.
Více informací

Celosvětová produkce vepřového opět klesne  (Týden 25)
Již druhý rok po sobě dojde, podle projekce FAO, k poklesu celosvětové výroby vepřového masa. V roce 2020 se očekává výroba 101 milonu tun vepřového, což představuje snížení o 8%.
Číst dál ...

Pozitivní první čtvrtletí  (Týden 19)
Český statistický úřad zveřejnil informace o produkci masa za první čtvrtletí. Je z nich patrný mírně pozitivní vývoj. Celková produkce masa stoupla, v porovnání s loňským prvním čtvrtletím o dvě procenta a největší podíl na růstu mělo vepřové maso. Toho bylo vyrobeno dokonce o 3,1% více.
Číst dál ...

Načti další zprávy