CzePig > Výsledky

Ročenky chovu prasat

Ročenky SCHP poskytují komplexní souhrn informací o výsledcích chovu prasat v daném roce. Obsahují data čerpaná z Českého statistického úřadu, Státního zemědělského intervenčního fondu, Intrastatu, a plemenné knihy SCHP. Tabulky a grafy vypovídají jak o produkci jatečných prasat, tak o výsledcích šlechtitelského programu CzePig ve šlechtitelských chovech.

verze 1.0.0.5 26.1.2015     © Svaz chovatelů prasat