CzePig > Hybridizační program

Hybridizační program CzePig využívá biologického jevu heteroze, kdy jedinci vzniklí křížením rozdílných plemen nebo populací vykazují vyšší životní zdatnost než výchozí populace. Tato vyšší životní zdatnost se projevuje lepší odolností, zdravím a užitkovými vlastnostmi (především reprodukce, přírůstek, konverze).

Pro účely hybridizace jsou v rozmnožovacích nebo šlechtitelských chovech CzePig produkovány chovné prasničky ČBU x ČL nebo ČL x ČBU určené k nákupu do užitkových chovů. Nakoupit lze i čistokrevné plemenné prasničky ČBU nebo ČL do rozmnožovací buňky užitkového chovu k produkci vlastních plemenných nebo chovných prasniček. Na chovné prasničky ČBU x ČL nebo ČL x ČBU doporučujeme připařovat buď čistokrevné kance plemene D, BO a P nebo hybridní kance linie38 (kříženci D x Pn) a linie 48 (kříženci BO x Pn). Volba připařovaného kance otcovských linií závisí především na podmínkách chovu a na požadovaných hodnotách přírůstku a podílu libového masa u finálních hybridů.

Podrobnější informace naleznete v následujících odkazech

verze 1.0.0.5 26.1.2015     © Svaz chovatelů prasat