Chov prasat 2019

Hotel Akademie Naháč se stal v tomto týdnu místem setkání chovatelů prasat. Konferenci pořádanou Svazem chovatelů prasat navštívilo více než 150 účastníků, kteří měli možnost shlédnout zajímavé příspěvky tuzemských i zahraničních přednášejících. Tak, jako obvykle, byla velká pozornost věnována ekonomické efektivitě chovu prasat. Čím dál častěji jsou ale chovatelé nuceni přizpůsobovat své chování tlakům na velmi výrazně nadstandardní welfare a ochraně životního prostředí. Dopadu těchto opatření na ekonomiku a obchod s vepřovým masem byla proto věnována rovněž velké pozornost. Veškeré prezentace, které se na konferenci objevily je možno se souhlasem přednášejících stáhnout přímo z programu konference. Svaz děkuje všem účastníkům i partnerům konference, bez jejichž podpory by její uspořádání nebylo možné.

Prezentace ke stažení

Je vysoký počet selat ve vrhu ekonomicky efektivní? MVDr. Josef Vinduška, ZOD Žichlínek

Budoucnost produkce prasat v EU pod vlivem opatření ke zlepšení welfare, ochrany životního prostředí a požadavků spotřebitelů. Dr. Albert Hortmann-Scholten, LWK Niedersachsen, Německo

Testování zvířat jako nástroj zlepšování ekonomiky chovu (prezentace bude k dispozici během několika dní), Prof. Roman Stupka, ČZU

Poodstavové průjmy. Co s nimi bez zinku?, ,Enrique Marco DVM, MARCO VETGRUP S.L.P., Španělsko

Welfare v chovu prasat, ukončení krácení ocásků selat – priorita EU, MVDr. Miroslava Lutzová, SVS

Videoprohlídka chovu Integraz Záhorčí - Háj u Duchcova.