Chov prasat 2024

V měnících se časech

Podtitul napovídá že chov prasat v EU je na křižovatce. Export z Unie klesá, trh s obilovinami i energiemi je zmítán geopolitickými problémy a spotřeba vepřového masa v EU je pod tlakem. Při tom všem je stále patrnější, že se chovatelé nevyhnou zpřísnění pravidel welfare a nutnosti významných změn. A k tomu všemu evropou stále obchází africký mor prasat.
Není velkým překvapením, že ani momentálně vysoké ceny jatečných prasat nemohou zaplašit obavy chovatelů prasat z blížící se budoucnosti. Alespoň některé odpovědi se pokusila přinést konference Chov prasat 2024. Věnovala se jak welfare, tak biosecurity chovů a samozřejmě i ekonomice a dotacím.Prezentace ke stažení:
Kam směřuje welfare prasat?, RNDr. Gudrun Illmannová, ČZU
Africký mor prasat v ČR a EU, MVDr. Tomáš Jarosil, SVS
Biosecurity v chovech prasat a její ekonomický dopad, Nele Caekebeke, Biocheck Pigs, Nizozemí
Možnosti ochrany proti hmyzu v chovech prasat, Ing. Petr Švingr, Biocont Laboratory
Ekonomika chovu prasat v ČR a postavení ČR v mezinárodní konkurenci, Ing. Jan Boudný, ÚZEI
Podpora chovu prasat v SZP - investiční podpory, Ing. Josef Tabery, MZe
Podpora chovu prasat v SZP - podpora vakcinace a DŽPZ, Ing. David Kuna, MZe
Zdravotní monitoring a prevalence vybraných onemocnění prasat v ČR, MVDr. Tomáš Jirásek, CEVA Animal Health