Chov prasat 2020

Program

Hotel Akademie Naháč opět po roce ovládli chovatelé prasat. Konal se zde totiž další ročník pravidelné konference o chovu prasat. Ceny jatečných prasat napovídají, že by nejbližší budoucnost mohla být poměrně optimistická. Proto se hned první přednáška věnovala tématu dopadu afrického moru prasat na trh s jatečnými prasaty a dalšího vývoje cen. Pro Evropu vyznělo toto hodnocení velmi pozitivně za jadnoho jediného, zato zásaního předpokladu - africký mor prasat se nesmí rozšířit do hlavních exportních zemí.

Kromě vysoké ceny jatečných prasat a pozitivního výhledu se celý sektor potýká s celou řadou problémů. Těm se věnovala řada dalších přednášek. Mezi nimi zmíníme problematiku ochrany životního prostředí, welfare či snižování dávek antibiotik. Těmto i dalším tématům se věnovali přednášející z Česka i zahraničí.


Obchod s prasaty a vepřovým masem pod vlivem afrického moru prasat,Julien Rogon, Nucleus, Francie
Praktické zkušenosti s aplikací IPPC v chovech prasat, Ing. Martin Vraný, Farmprojekt
Marketingové nástroje pro prodej vepřového masa, Dr. Johann Schlederer, Rakousko
Budoucnost použití antibiotických přípravků v chovech prasat, MVDr. Daniel Šperling Ph.D., CEVA
Novinky v lékové legislativě, MVDr. Leona Nepejchalová, ÚSKVBL
Vakcinace proti vybraným patogenům prasat - jeden z možných nastrojů snížení použití ATB, MVDr. Tomáš Jirásek, CEVA