Registrace na seminář

Seminář se koná v Hotelu Akademie Naháč 8. listopadu 2023


Program semináře
10:10 - 10:30   Kam směřuje welfare prasat? RNDr. Gudrun Illmannová, ČZU
10:30 - 11:00   Africký mor prasat v ČR a EU, MVDr. Tomáš Jarosil, SVS
11:00 - 12:30  Biosecurity v chovech prasat a její ekonomický dopad, Nele Caekebeke, Biocheck Pigs, Nizozemí
13:30 - 14:15  Ekonomika chovu prasat v ČR a postavení ČR v mezinárodní konkurenci , Ing. Jan Boudný, ÚZEI
14:15 - 14:45  Podpora chovu prasat v SZP Ing. Josef Tabery, Ing. David Kuna, MZe
14:45 - 15:00  Zdravotní monitoring a prevalence vybraných onemocnění prasat v ČR, MVDr. Tomáš Jirásek, CEVA Animal Health

Vyplňte a odešlete registrační formulář. Po jeho odeslání Vám bude zaslán potvrzující e-mail s údaji pro platbu.
Doporučujeme přizvat na seminář také praktického veterináře, který v chovu pracuje.
V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte kancelář Svazu.Údaje o přihlášených
Podnik

Člen Svazu:
Ulice:
Město:
PSČ:

IČO:
Účastníci
Jméno   Pří­jmení­
   
 
 
 

Částka vložného k úhradě je vypočtena podle počtu přihlášených osob. V případě členského subjektu Svazu chovatelů prasat je částka 300 Kč za osobu. V případě nečlena 700 Kč osobu.
Platbu proveďte na účet číslo: 581 320 183 / 0300 s variabilním symbolem 811. Celková částka bude spolu s QR kódem pro platbu vygenerována po odeslání přihlášky. Platbu proveďte nejpozději 3. listopadu 2023.


Potvrzení­ o uhrazení­ vložného
Potvrzujeme, že z našeho účtu číslo /

bude uhrazeno vložné na konferenci Chov prasat 2024 :

Emailová adresa pro zaslání­ potvrzení­

Poznámka
Datum :

Registrace na konferenci Chov prasat 2024 byla ukončena.

Litujeme, ale byla vyčerpána kapacita sálu.

Těšíme se na setkání na některé z příštích konferencí.

Svaz chovatelů prasat.