Registrace na seminář

Seminář se koná v konferenčním centru SVÚ Jihlava


Program semináře
10:00 - 10:30   Snižování dávek antimikrobik, MVDr. Jiří Bureš, ÚSKVBL
10:30 - 11:00   Dotační program "Vakcinace v chovu prasat", Ing. David Kuna, MZe
11:00 - 11:30   Administrace programu "Vakcinace v chovu prasat", Ing. Pavla Štěchová, SZIF
11:30 - 12:00   Imunizační programy v praxi, MVDr. Marek Žižlavský, Sevaron
12:00 - 12:20  Kritické body pro zabezpečení plně účinné vakcinace, MVDr. Tomáš Jirásek, CEVA

Vyplňte a odešlete registrační formulář. Po jeho odeslání Vám bude zaslán potvrzující e-mail s údaji pro platbu.
Doporučujeme přizvat na seminář také praktického veterináře, který v chovu pracuje.
V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte kancelář Svazu.


Vyberte termín
2.3.2023
Konferenční centrum SVÚ Jihlava
Volných míst: 54
 
9.3.2023
Konferenční centrum SVÚ Jihlava
Volných míst: 27

Údaje o přihlášených
Podnik

Člen Svazu:
Ulice:
Město:
PSČ:

IČO:
Účastníci
Jméno   Pří­jmení­
   
 
 
 

Částka vložného k úhradě je vypočtena podle počtu přihlášených osob. V případě členského subjektu Svazu chovatelů prasat je částka 200 Kč za osobu. V případě nečlena 500 Kč osobu.
Platbu proveďte na účet číslo: 581 320 183 / 0300. Variabilní symbol bude spolu s QR kódem pro platbu vygenerován po odeslání přihlášky. Platbu proveďte nejpozději .

Pokud člen SCHP přihlásí v rámci své přihlášky veterinárního lékaře, bude mu účtováno vložné jako členovi SCHP.


Potvrzení­ o uhrazení­ vložného
Potvrzujeme, že z našeho účtu číslo /

bude uhrazeno vložné na konferenci seminář Podpora vakcinací v chovech prasat :

Emailová adresa pro zaslání­ potvrzení­

Poznámka
Datum :