Ústřední evidence potvrzuje pokles stavů

Vývoj stavů prasnic je vždy ostře sledovaným údajem, který vypovídá o náladě a ekonomickém stavu celého sektoru. Zároveň počet prasnic napovídá, jaké množství jatečných prasat lze v následujících měsících čekat na jatkách. Při sčítání hospodářských zvířat na konci loňského roku ukázala čísla Českého statistického úřadu, že se opět obnovil pokles stavů prasnic. Vzhledem k ekonomické situaci nikoho nepřekvapilo, že ve srovnání s předchozím rokem vykázalo ČSÚ o 5 % méně prasnic.

V minulém týdnu byla uvolněna prosincová čísla z ústřední evidence. Ta závěry statistiků potvrzují - meziročně ubylo 5% prasnic. Ústřední evidence ale přeci jen ukazuje o něco příznivější stav. Celkový počet prasnic by měl být 91.482 kusů. Zatímco statistické šetření ČSÚ pracuje jen se statistickým vzorkem, v ústřední evidenci by měla být vedena prakticky veškerá zvířata. Z toho plyne její větší zpoždění, ale na druhé straně snad i větší přesnost.

Zdroj: MZe