Ozdravný program je nutné schválit do konce září

V dotačních programech na ozdravování chovů prasat došlo v průběhu letošního jara, kvůli nálezům NKÚ, k některým změnám. Tou, která je momentálně nejaktuálnější je povinnost mít individuální ozdravný program (IOP) schválený již před začátkem dotačního období - tedy nejpozději 30.9.2019.

Dalšími změnami v ozdravném programu jsou přesnější popis nadstandardních opatření a časový harmonogram celého ozdravování. Pokud chovatel má zájem uplatnit v rámci optimalizace prostředí pro lepší provedení dezinfekce jakékoli opravy, je třeba, aby bylo z rozsahu uvedeného v IOP jasné, že jde v kontextu velikosti stáje o drobné opravy.

Protože změny v obsahu IOP jsou nové nejen pro chovatele, ale i pro krajské veterinární správy, doporučujeme všem, aby jednání o schválení ozdravného programu zahájily co nejdříve.

Svaz chovatelů prasat