Dotační sezóna začíná

Pro všechny, kdo žádají dotace z národních prostředků, začíná nejdůležitější období roku. Prvními, kdo musí podávat žádosti o dotace, jsou chovatelé přeštických prasat. Žádosti na dotace musí být zaslány na Svaz nejpozději do 13.9.2019. Dalšími na řadě jsou nukleové a šlechtitelské chovy. Dotace na ověřování původu, kontrolu užitkovosti a testaci kanečků mají termín 1.10.2019.

Poté následují hlavní dotace pro chovatele prasat - dotace na ozdravování chovů. Oba dotační tituly, jak repopulace chovů prasnic (8.F.a), tak ozdravování chovů (8.F.b), mají nejzazší termín pro podání žádostí na příslušné pracoviště SZIF 18.10.2019. V této souvislosti je třeba připomenout i nutnost nechat si schválit individuální ozdravný program pro další rok ještě před začátkem nového dotačního období - tedy do 30.9.2019.

Poslední z rodiny dotací z národního rozpočtu, která se týká chovatelů prasat, je dotační titul 20.C. "Zlepšení životních podmínek v chovu prasat". V případě této dotace je termín odevzdání žádosti 31.10.2019.

Svaz chovatelů prasat