Co brzdí export do Číny?

Čínská vláda v reakci na vypuknutí nákazy COVID-19 nepřijala opatření, která by vedla k omezení mezinárodního agrárního obchodu, exportéři však musí počítat s komplikacemi způsobenými výpadkem pracovních sil, nižší úrovní produkce a narušením logistických řetězců.

Problémy pro exportéry vyplývají z pomalého odbavování zboží na celnicích a nedostatku prázdných kontejnerů vracejících se z Číny. Je doporučeno, aby firmy úzce komunikovaly se svými čínskými partnery a seznámily se s jejich konkrétní situací. Ačkoli je podle oficiálních informací epidemie COVID-19 v Číně již na ústupu, výpadek agrární produkce může zapříčinit značný nedostatek potravin. Pro čínskou vládu je momentálně klíčové zajistit jarní setbu, která se potýká s nedostatkem pracovních sil a vybavení.

V současnosti Čína podniká kroky, aby zabránila opětovnému zavlečení nákazy ze zahraničí. Jsou například rušeny veletrhy a návštěvníci z rizikových zemí se musí podrobit karanténě.

Zdroj: MZe