Opatření pro ochranu chovu

V minulém vydání Vepřovinek byl zveřejněn odkaz na doporučení pro ochranu chovu před koronavirovým onemocněním. Odkaz však byl nefunkční. Proto zveřejňujeme doporučení Svazu chovatelů prasat znovu http://www.schpcm.cz....

Bohužel se nejedná o opatření, která by nám zajistila, že se virus do chovu nedostane, ale spíše o doporučení organizačních opatření, jejichž cílem je omezení dopadu v případě onemocnění některého ze zaměstnanců. Uvalení karantény na všechny oštřovatele je totiž noční můrou všech, kteří musí zajistit péči o zvířata.

Ačkoli se Svaz chovatelů prasat a všechny nevládní zemědělské organizace opakovaně snaží, aby byla nastavena jasná pravidla postupu v případě, že jeden nebo více zaměstnanců onemocní, dosud se nepodařilo tento problém uspokojivě vyřešit. Svaz předal Ministerstvu zemědělství konkrétní návrhy na úpravu režimu karantény a věříme, že se podaří je prosadit. Na základě prvních zkušeností je možno říci, že hlavní slovo při tomto krizovém scénáři má Krajská hygienická stanice. S ní je třeba najít pravidla fungování chovu.

Alespoň částečným vodítkem při tom mohou být opatření pro fungování kritické infrastruktury v usnesení vlády 140/2020, které najdete na http:www.schpcm.cz/s.... V odstavci IV. jsou uvedena opatření, která musí být zajištěna u pracovníků kriticky významné infrastruktury. Chovy hospodářských zvířat jimi, bohužel, nejsou. Přesto je možné tato opatření vzít za základ jednání s KHS. Svaz se bude nadále snažit, aby byly tyto podmínky nastaveny centrálně.

Jan Stibal