Změna zásad

Před několika týdny informovaly Vepřovinky o změně zásad pro dotace. Ministerstvo zemědělství spolu se SZIF připravili změny, které pro chovatele mohou znamenat nutnost určitých úprav. První z bodů významných pro chovatele prasat se týká nákladů na optimalizaci řízeného větrání. Na základě kontrol NKÚ z minulého roku dochází ke změně, která omezuje uznatelné náklady na tyto činnosti. Chovatel může v rámci výpočtu sazby využít 100% nákladů na servisní práce a maximálně 30% materiálových nákladů. Pokud již někdo z chovatelů vložil faktury za optimalizaci větrání do aplikace pro přípravu účetních dokladů na Portálu farmáře, by se měli k tomuto bodu vrátit a upravit ho do souladu s novým zněním zásaad.

Druhou významnější změnou jsou protokoly o kontrole na místě. Tuto novinku zavedl SZIF v letošním roce a v jejím rámci kontroluje dodržování pravidel dotačního titulu 8.F.b. V zásadách je nově uvedeno, že v případě kontroly by v kontrolním protokolu měla být uvedena všechna hospodářství, na která žadatel uplatňuje nárok na dotaci. Doporučujeme proto všem, kterých se kontroly na místě týkají, aby pečlivě kontrolovaly protokol a v případě, že v něm bude některé hospodářství chybět, požadovali jeho doplnění. V opačném případě bude na takové hospodářství pohlíženo, jako kdyby žadatel odmítl kontrolu.

Zdroj: MZe, SZIF