Vyšší standardy welfare v Německu

Německý federální parlament minulý týden schválil novelu zákona o ochraně zvířat a v jeho rámci výrazně zpřísňuje povinnosti chovatelů prasnic.

Po přechodném období 8 let by měli být prasnice v době mimo kojení chovány pouze ve skupinách. Přípustné by bylo jen krátkodobé ustájení v individuálních kotcích pro zajištění inseminace nebo veterinární vyšetření. Podlahová plocha by v takovém skupinovém ustájení měla být minimálně 5 m čtverečních na prasnici. V porodně budou klece na ochranu selat povoleny maximálně po dobu 5 dní od porodu a jeho plocha musí být minimálně 6,5 m čtverečního. U tohoto opatření je navržená přechodná lhůta 15 let.

Do zákona je implementována i pojistka proti tomu, aby chovatelé vyčkávali a doufali v odklad zákona. Chovatelé budou muset do tří let odevzdat plány na rekonstrukci chovů. V případě, že se písemně zaváží, že s chovem skončí, nebudou k žádným změnám nuceni.

Federální vláda přitom konstatuje, že navržená opatření budou mít nevyhnutelně za následek investice v řádech miliard Eur a následné promítnutí těchto nákladů do cen vepřového masa. Parlament proto požádal, aby vláda zjednodušila povolování staveb z pohledu emisí, zajistila investiční podpory pro chovatele a spustila informační kampaně pro chovatele.

Zdroj: Pi333.com