Od příštího roku dotace na ozdravení ve staro-novém

Dotační programy na repopulaci stád prasat a ozdravování od PRRS a salmonelózy byly notifikovány jen do letošního roku. Program, který by je měl nahradit již byl notifikován a v současné době probíhají poslední práce na přípravě zásad pro dotace na příští rok, ve kterých bude detailně popsán.

Nový program 8.F.d., který nahradí 8.F.b, bude velmi podobný jako ten současný. Jedinou významnější změnou je rozšíření možnosti započítat i náklady na činnosti DDD, které si prováděl chovatel svépomocí. O konkrétním způsobu prokazování těchto nákladů stále probíhají jednání. Pro žadatele, kteří budou chtít postupovat stejně jako dosud se změní jen velmi málo.

Jednou z příjemnějších změn je fakt, že se způsob podávání žádostí vrací do "starých kolejí". Je zrušena předběžná žádost a ta běžná bude podávána, tak jako dříve, až na konci dotačního období, spolu s doklady prokazujícími vynaložené náklady. Horší zprávou je, že dotační program 8.F.a. (repopulace stád prasnic) zaniká. Požadavky v tomto dotačním titulu však byly takřka zanedbatelné a zvýšení finančního rámce u nového programu by mělo ukončení repopulací vynahradit.

Zdroj: SZIF