Žádost o dotaci na welfare musí být podána do konce září

Dotační období u dotací na welfare (20.C) je vždy od 1.10. do 30.9. následujícího roku. Stále tedy ještě nebyl ukončen dotační rok 2020. Přesto musí chovatelé už v termínu od 1. do 30. září podat žádost o dotace na rok 2021. Žádost je podávána za všechny podprogramy titulu 20.C. najednou. V žádosti je třeba uvést veškeré podprogramy, které chovatel hodlá využít a k nim i čísla hospodářství, kde budou podprogramy zavedeny. Po podání žádosti již nebude možné podprogramy přidat nebo odebrat. Chovatel, který do konce září nepodá žádost o dotaci, nebude moci v roce 2021 z dotačního programu 20.C. čerpat.

Teprve po skončení aktuálního dotačního roku, budou chovatelé podávat doklady, kterými prokáží nárok na dotaci za rok 2020 (dotační období 1.10.2019-30.9.2020). Lhůta pro podání těchto dokladů je 1.10. - 31.10.2020.

Jak žádost na rok 2021, tak doklady prokazující nárok za ukončené dotační období musí být podány prostřednictvím portálu farmáře v elektronické podobě.

SCHP