SZIF postupně schvaluje projekty

Po tom, co v polovině srpna zveřejnil SZIF projekty doporučené k realizaci, dochází nyní k definitivnímu schvalování jednotlivých projektů. V tomto okamžiku bylo zveřejněno 15 definitivně schválených žádostí (http://www.schpcm.cz...). Do 30 dnů budou úspěšní žadatelé vyzváni k podpisu Dohody o poskytnutí dotace.

Komunikace bude probíhat prostřednictvím Portálu farmáře (sekce „Nová podání“ › „Odeslané dokumenty ze SZIF“) bude žadatelům zaslán zvací dopis k podpisu Dohody včetně návrhu Dohody a aktuální podoby Žádosti o dotaci, případně budou žadatelé vyzváni k úpravě Žádosti o dotaci.

Postupné schvalování probíhá tak, že je provedena administrativní kontrola, a v rámci bodového hodnocení se nachází nad hranicí pro schválení žádostí. Další žádosti budou průběžně schvalovány v následujících týdnech.

Vzhledem ke komplikované situace v chovu prasat je pravděpodobné, že některé projekty nebudou realizovány. Pokud je mezi úspěšnými žadateli již v tomto okamžiku někdo, kdo ví, že projekt nebude realizovat, prosí Svaz chovatelů prasat, aby to oznámil SZIF a nepodepisoval Dohodu. Prostředky, které by jinak byly blokovány, budou v takovém případě uvolněny a bude je možno využít k uspokojení dalších žadatelů.

Zdroj: SZIF, SCHP