Každá krize má své vítěze

Německo je v současnosti jednoznačně tím, kdo nejvíc trpí pod dopady kombinace koronavirové pandemie a šíření AMP. Ne všude je ale obraz stejný. Příkladem může být Španělsko, které prosperuje až neuvěřitelně. Jatka postihla jen několik málo problémů s koronavirem a především - otevřel se mnohem větší prostor pro export do Asie. A právě z toho Španělsko těží, protože jen samotný vývoz do Číny představuje téměř polovinu celkového španělského exportu.

Zatímco v Dánsku, které je také velkým dodavatelem do Číny, jsou úzkým hrdlem mrazírenské kapacity, které nedovolují zvýšit export, Španělsko dokázalo vyvézt o 1/3 vepřového více než v loňském roce. Od toho se odvíjí i vývoj ceny. V průběhu podzimu lámala rekord za rekordem a je zdaleka nejvyšší ze všech zemí EU. V průběhu září a října dokonce došlo k paradoxní situaci, kdy španělská cena v živém byla vyšší než německá cena v JUT za tepla. I přes mírný pokles v posledních dnech dostávají zemědělci 1,24 €/kg živé hmotnosti.

Španělsko je tak bezesporu jedním z vítězů současné krize. Na vývoji cen v jednotlivých zemích je navíc dobře vidět, že všichni, kdo dokáží najít cestu k exportu (byť je to komplikované), jsou na tom mnohem lépe, než země, které buď exportní trhy ztratily, nebo je nikdy nedokázaly otevřít.

Zdroj: Pig333.com