Bez dovozu bílkovin se Evropa neobejde

Zatímco obecně pochází v živočišné výrobě zdaleka nejvíc bílkovin z objemového krmiva, prasata a drůběž nedokážou vlákninu efektivně využívat a jsou tak odkázáni na několik málo možností - sóju, rybí moučky a zpracovanou živočišnou bílkovinu. Z toho je rozhodně nejdůležitějším bílkovinným krmivem v chovu monogastrů sója. I přes různé pokusy je ale její pěstování v EU spíš výjimečné. Ze zámoří je tak nutno dovézt každoročně 97 % potřebného množství (27,6 mil. tun).

Protože hlavními producenty jsou Brazílie, USA a Argentina, jsou ceny na evropských trzích silně ovlivněny náklady na dopravu. Pro někoho možná překvapivě je dražší doprava z farmy, kde byla sója vyprodukována do přístavu, než převoz přes Atlantik do Hamburku. Pro příklad: ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019 prodávali farmáři v Brazílii sóju za 6700 Kč/tunu. Než se však dostala po silnici do brazilského přístavu, stála doprava skoro 1000 Kč. Dalších 500 Kč potom stála přeprava každé tuny přes oceán, takže cena v Hamburku potom byla o více než 20 % vyšší než cena na farmě. Než se sója dostane ke konečnému zákazníkovi v České republice, vzroste její cena o 1/3.

Zdroj: USDA