Španělsko na pokraji stávky

Španělsko se v poslední době stává jedním z hlavních hybatelů trhu s jatečnými prasaty. Zvyšování produkce na Iberském poloostrově je jedním z významných faktorů současné krize a výsledkem (mimo jiné) je i to, že španělská cena zaznamenala nejdelší a nejhlubší propad za mnoho let. Zdá se ale, že problémů s touto zemí stále není konec. Nyní hrozí stávka zaměstnanců jatek, protože se nedaří uzavřít novou kolektivní smlouvu.

Pokud nedojde k dohodě, chystají se pracovníci jatek vyhlásit v prvním prosincovém týdnu stávku. To by pro španělské chovatele prasat mělo katastrofální důsledky. Každý týden je totiž ve Španělsku zabito 1,2 milionu prasat. Pokud by tedy jatecké linky stály, vznikl by okamžitě obrovský převis, se kterým by se po skončení stávky jatka potýkala několik týdnů. Ačkoli chovatelé nejsou ve sporu nijak zapojeni, stávají se rukojmími, na něž by stávka dopadla nejcitelněji. Pokud ke stávce skutečně dojde, dá se předpokládat, že ceny znovu razantně klesnou a promítne se to i do obchodování ve zbytku Unie. Po tom, co Španělé ztratily část exportu do Číny, putuje tamější maso prakticky do celého zbytku Evropy.

Zdroj: Pig333.com