Pozor na pásma AMP

Státní veterinární správa zjistila několik případů, kdy byla do uzavřeného pásma II, které se nachází ve Frýdlantském výběžku, přesunuta zvířata. To je v rozporu s mimořádnými veterinárními opatřeními a tomu, kdo je poruší, hrozí pokuta ve výši 100 tis. Kč v případě fyzické osoby a 2 mil. Kč v případě osoby právnické. Plné znění MVO najdete na https://espis.svscr.....

Z pohledu prodávajícího je přinejmenším sporné, kdo v případě prodeje do uzavřeného pásma MVO porušil. Přesun zajišťuje již nový majitel a k němu by se měla vázat veškerá rizika. Přesto doporučujeme všem chovatelům, aby byli obezřetní a nevystavovali se možnému sporu s SVS. Při prodeji chovatel stejně vždy musí znát kupujícího - přinejmenším kvůli hlášení přesunu do Ústřední evidence. Doporučujeme proto, aby si chovatelé, pokud budou mít podezření, že by mohlo jít o hospodářství (nebo adresu v případě prodeje na dočasné hospodářství) uvnitř uzavřených pásem, aby ověřili na webu https://santegis.map... zda je a nebo není adresa uvnitř uzavřených pásem. Stačí vyplnit adresu do vyhledávacího pole.

Zdroj: SVS