Stavy prasnic se dál nesnižují

Podle informací z centrální evidence se stavy prasat, možná trochu překvapivě, drží. Na konci roku chovatelé ohlásili přibližně 77 tisíc prasnic a 1,3 milionu prasat celkem. Samozřejmě jsou to čísla historicky naprosto nejnižší. Ve srovnání s koncem loňského roku ubylo téměř na kus přesně 10 000 prasnic (12%) a 180 tisíc prasat celkem.

Přesto je v nich alespoň zrnko optimismu. Týká se především prasnic. Po rychlém propadu v prvním pololetí, se od července drží počet prasnic na přibližně stejné úrovni. K tomu je třeba přidat ještě chovy, které prošly repopulací a které teď nabíhají do běžného produkčního cyklu. Dá se proto očekávat mírné zvýšení stavů prasnic. Samozřejmě to se s určitým odstupem projeví také na celkových stavech.Zdroj: Centrální evidence, ČSÚ