Již jen dva týdny na žádost o podporu vakcinace

Většina chovatelů už finišuje s přípravou imunizačního programu, který musí být přílohou žádosti o podporu vakcinace. Jednotná žádost, v jejímž rámci je podpora vakcinace řešena, musí být podána nejpozději 15. května.

Je třeba upozornit, že tak jak je to obvyklé u ostatních dotačních programů, měl by být odhad počtu vakcinovaných kusů mírně nadsazen. Směrem dolů bude korigován dokladem o skutečně provedených vakcinací, který budou chovatelé předkládat na konci retenčního období. Pokud by však počet skutečně provedených vakcinací byl vyšší, bude proplacen jen počet uvedený v jednotné žádosti. Kromě toho je třeba upozornit, že je možno žádat o podporu jen pro vakcinace, které byly zahájeny i ukončeny v rámci retenčního období. Nákup vakcín je však možný i před jeho začátkem. Jediným omezením z tohoto pohledu je, aby vakcina v době použití neměla prošlou expiraci.

SCHP