Užitkovost opět roste

Český statistický úřad vydal informace o výsledcích chovu prasat ve druhém pololetí loňského roku. Velmi důležitý údaj, který byl obzvlášť v letošním roce sledován s napětím, je reprodukční užitkovost. V roce 2021 došlo k jejímu mírnému propadu, který byl připisován dopadům pandemie COVID 19. Vynikající výsledky v reprodukci jsou totiž podmíněny perfektní péčí o prasnice. Výpadky zaměstnanců a vynucená improvizace tak nevyhnutelně musely vést k problémům. Nejnovější informace ukazují, že se reprodukce opět vrátila na správnou trajektorii a počty selat na prasnici se v roce 2022 začaly opět zvyšovat.

V průměru se v roce 2022 narodilo 32,6 selat a dochováno bylo 29,2. To je v obou případech stále ještě o 0,2 selete méně, než v roce 2020, ale ve srovnání s rokem 2021 to už představuje navýšení o 0,4 selete.Veškerá další data najdete na https://www.czso.cz/....

Zdroj: ČSÚ