Data o krmení mohou odhalit počínající problémy s okusováním

V poslední době se roztrhl pytel s aplikacemi využívajícími strojové učení. Pro chovatele by mohla být užitečná pro včasnou detekci okusování ocásků na základě vyhodnocování dat z krmných systémů. Časná detekce je totiž rozhodující pro to, jestli se okusování rozšíří nebo jestli se podaří eliminovat ze skupiny jak agresory, tak i oběti.

Pokud jsou využita data z automatických krmných systémů k analýze chování, podařilo se skupině vědců, nalézt takový algoritmus, který předpověděl téměř 80% výskytů okusování ocásků. Zásadním omezením této metody je dostupnost dat. V předvýkrmu a výkrmu, kde je nejčastější výskyt okusování ocásků, je v současnosti využíváno jen minimum krmných systémů, které by mohli poskytnout data o individální spotřebě krmiva.

Zdroj: Pig333.com