Výroba i dovoz klesá

Ačkoli stavy prasat i prasnic ve druhé polovině roku 2023 rostly, je celková produkce za rok nižší, než v roce 2022. Poraženo bylo 2,15 milionu prasat s celkovou produkcí 198 tisíc tun jatečné hmotnosti. Meziroční pokles tak činí 5 % a celková produkce se poprvé dostala pod hranici 200 tisíc tun za rok. Jediná pozitivní informace mluví o tom, že porážková váha mírně klesla. Ze 118,4 na 117,9 kilogramu. To signalizuje, že poptávka po prasatech je dobrá.

V kontextu porážek je zajímavá také informace o dovozu vepřového masa. I ten se totiž v loňském roce snížil. Dovezeno bylo "jen" 278 tisíc tun. To je o 12 tisíc tun méně než o rok dříve. Zdá se, že se tak na našem trhu projevuje výrazná redukce stavů v EU a především v Německu, které je největším dodavatelem vepřového masa k nám. Meziročně se dovoz z Německa snížil o 4 tisíce tun. Ještě větší výpadek dovozu byl z Belgie, která byla v roce 2022 třetím největším dodavatelem se 38 tisíci tunami. V loňském roce už ale bylo z Belgie dovezeno o 9 tisíc tun méně. Jediný z výraznějších vývozců k nám, který svoje dodávky zvýšil, bylo Španělsko, které je na druhém místě žebříčku (74 tis. tun).

Z těchto údajů se dá odvozovat, že poklesla domácí spotřeba. Ta se v posledních letech zvyšovala, ale statistický údaj bude k dispozici až za dlouhou dobu.

Zdroj: ČSÚ